Ubufakazi Bokubuyela KuNkulunkulu

Indlela Eya Ekuhlanzweni

UChristopher, EPhilippines Igama lami nginguChristopher futhi ngingumfundisi webandla lomndeni ePhilippines. Ngo-1987, ngabhapathizwa futhi ngabuyela…

Ngathola Ukukhanya Kweqiniso

UQiuhe  eJapan Ngazalelwa emndenini wamaKhatholika. Kusukela ebuncaneni bami, bengihamba Imisa esontweni nomkhulu nogogo. Ngenxa yomthelela wendawo y…

Buka okuningi