Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.
 多少个搜索结果

Ayikho imiphumela etholakele!

Izwi LikaNkulunkulu | UKristu Wezinsuku Zokugcina Kuphela Onganika Umuntu Indlela Yokuphila Ingunaphakade | Okucashuniwe 255 12:01
Izwi LikaNkulunkulu | Konke Kuyafezeka Ngezwi LikaNkulunkulu | Okucashuniwe 35 8:50
Izwi LikaNkulunkulu | Konke Kuyafezeka Ngezwi LikaNkulunkulu | Okucashuniwe 405 12:43
Izwi LikaNkulunkulu | Indaba Eyiqiniso Ngomsebenzi Wenkathi Yokuhlengwa | Okucashuniwe 1 9:52
Izwi LikaNkulunkulu | UNkulunkulu Nomuntu Bayongena Ndawonye Ekuphumuleni | Okucashuniwe 597 4:38
Izwi LikaNkulunkulu | Ukwazi Umsebenzi kaNkulunkulu Namhlanje | Okucashuniwe 141 11:02
Izwi LikaNkulunkulu | INkathi Yombuso YiNkathi Yezwi | Okucashuniwe 28 10:36
Izwi LikaNkulunkulu | UNkulunkulu Nomuntu Bayongena Ndawonye Ekuphumuleni | Okucashuniwe 595 9:11
Izwi LikaNkulunkulu | Isintu Esikhohlakele Sidinga Kakhulu Ukusindiswa NguNkulunkulu Osesimweni Somuntu | Okucashuniwe 82 6:48
Izwi LikaNkulunkulu | Ukunqenqeza Kwemidumo Eyisikhombisa—Okuyisiprofetho Sokuthi Ivangeli Lombuso Lizosabalala Ligcwale Umhlaba Wonke | Okucashuniwe 68 8:58
Izwi LikaNkulunkulu | UNkulunkulu Wengamela Phezu Kwesiphetho Sesintu Sonke | Okucashuniwe 263 11:16
Izwi LikaNkulunkulu | UNkulunkulu Wengamela Phezu Kwesiphetho Sesintu Sonke | Okucashuniwe 215 4:53
Izwi LikaNkulunkulu | Isintu Esikhohlakele Sidinga Kakhulu Ukusindiswa NguNkulunkulu Osesimweni Somuntu | Okucashuniwe 123 6:48
Izwi LikaNkulunkulu | UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele III | Okucashuniwe 120 14:16
Izwi LikaNkulunkulu | Umehluko Phakathi Kwenkonzo KaNkulunkulu Osesimweni Somuntu Kanye Nomsebenzi Womuntu | Okucashuniwe 161 11:03
Izwi LikaNkulunkulu | Umuntu Ochaze UNkulunkulu Ngokwemibono Yakhe Angazithola Kanjani Izambulo ZikaNkulunkulu? | Okucashuniwe 284 8:12
Izwi LikaNkulunkulu | Ukubuyisela Impilo Ejwayelekile Yomuntu Nokumhambisa Endaweni Emangalisayo Okuphokophelwe Kuyo | Okucashuniwe 2 10:38
Izwi LikaNkulunkulu | UNkulunkulu Ungumthombo Wokuphila Komuntu | Okucashuniwe 259 10:03