Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Angasindiswa yini umuntu uma eqongelela kuphela izenzo ezinhle ngaphandle kokwenza okubi kodwa angakholwa kuNkulunkulu?

Impendulo Evela Ezwini LikaNkulunkulu: Ngoba ngaphandle kokuqondisa kukaNkulunkulu, akukhathaleki ukuthi ababusi nezazi zokuhlalisana kwabantu bazikhathaza kangakanani ukugcina impucuko yabantu, kunhlanga zimuka nomoya.… Umbhalo Ogcwele

2017-11-01 00:17:00

Kungani iBandla likaNkulunkulu uSomandla lichuma ngokwengeziwe ngesikhathi amabandla eNkathi Yomusa eyincithakalo kangaka?

Impendulo Evela Ezwini LikaNkulunkulu: Indlela yokuchaza umsebenzi kaMoya oNgcwele ngokucacile ekwamukeleni okwenzeka lapha namanje, beyingabambelele esikhathini sakudala. Labo abangahambisananga nomsebenzi wanamuhla, f… Umbhalo Ogcwele

Ukubhujiswa KwamaSonto 2017-11-02 21:17:00

Uma uNyazi lwaseMpumalanga luyindlela yeqiniso, kungani uhulumeni we-CCP njalo ucindezela kanzima, ubopha, futhi ushushisa ngokumelene noNyazi lwaseMpumalanga?

Impendulo Evela Ezwini LikaNkulunkulu: Izinkulungwane zeminyaka leli bekulokhu kuyizwe eligcwele ukungcola, lingcole ngokwedlulele, ligcwele usizi, izipokwe zigcwele zonke izinkalo, bayaphamba futhi bakhohlise, baso… Umbhalo Ogcwele

Ukushushiswa Ngokwenkolo 2017-11-03 08:17:00

Laba khona kanjani iBhayibheli? Liyinhloboni yencwadi iBhayibheli?

Impendulo Evela Ezwini LikaNkulunkulu: Izinto ezibhalwe eTestamenteni Elidala zingumsebenzi kaJehova kwa-Israyeli, futhi lezo ezibhalwe eTestamenteni Elisha ngumsebenzi kaJesu ngeNkathi Yomusa; abhala ngomsebenzi owenzi… Umbhalo Ogcwele

2017-11-03 10:17:00

Uyokwenza muphi umsebenzi uJesu uma eza futhi?

Impendulo Evela Ezwini LikaNkulunkulu: Yize uJesu enza umsebenzi omningi kubantu, waqeda kuphela ukuhlengwa kwabantu waba umnikelo wezono zabantu, wangasisusa isimo senkohlakalo yomuntu. Ukusindisa umuntu ngokugcwele ek… Umbhalo Ogcwele

ukubuya kweNkosi uJesu okwesibili 2017-11-03 11:17:00

Angasindiswa yini umuntu uma eqongelela kuphela izenzo ezinhle ngaphandle kokwenza okubi kodwa angakholwa kuNkulunkulu?

Impendulo Evela Ezwini LikaNkulunkulu: Ngoba ngaphandle kokuqondisa kukaNkulunkulu, akukhathaleki ukuthi ababusi nezazi zokuhlalisana kwabantu bazikhathaza kangakanani ukugcina impucuko yabantu, kunhlanga zimuka nomoya.… Umbhalo Ogcwele

2017-11-01 00:17:00

Kungani iBandla likaNkulunkulu uSomandla lichuma ngokwengeziwe ngesikhathi amabandla eNkathi Yomusa eyincithakalo kangaka?

Impendulo Evela Ezwini LikaNkulunkulu: Indlela yokuchaza umsebenzi kaMoya oNgcwele ngokucacile ekwamukeleni okwenzeka lapha namanje, beyingabambelele esikhathini sakudala. Labo abangahambisananga nomsebenzi wanamuhla, f… Umbhalo Ogcwele

Ukubhujiswa KwamaSonto 2017-11-02 21:17:00

Uma uNyazi lwaseMpumalanga luyindlela yeqiniso, kungani uhulumeni we-CCP njalo ucindezela kanzima, ubopha, futhi ushushisa ngokumelene noNyazi lwaseMpumalanga?

Impendulo Evela Ezwini LikaNkulunkulu: Izinkulungwane zeminyaka leli bekulokhu kuyizwe eligcwele ukungcola, lingcole ngokwedlulele, ligcwele usizi, izipokwe zigcwele zonke izinkalo, bayaphamba futhi bakhohlise, baso… Umbhalo Ogcwele

Ukushushiswa Ngokwenkolo 2017-11-03 08:17:00

Laba khona kanjani iBhayibheli? Liyinhloboni yencwadi iBhayibheli?

Impendulo Evela Ezwini LikaNkulunkulu: Izinto ezibhalwe eTestamenteni Elidala zingumsebenzi kaJehova kwa-Israyeli, futhi lezo ezibhalwe eTestamenteni Elisha ngumsebenzi kaJesu ngeNkathi Yomusa; abhala ngomsebenzi owenzi… Umbhalo Ogcwele

2017-11-03 10:17:00

Uyokwenza muphi umsebenzi uJesu uma eza futhi?

Impendulo Evela Ezwini LikaNkulunkulu: Yize uJesu enza umsebenzi omningi kubantu, waqeda kuphela ukuhlengwa kwabantu waba umnikelo wezono zabantu, wangasisusa isimo senkohlakalo yomuntu. Ukusindisa umuntu ngokugcwele ek… Umbhalo Ogcwele

ukubuya kweNkosi uJesu okwesibili 2017-11-03 11:17:00