Yazi inhloso yezigaba ezintathu zomsebenzi wokungamela kukaNkulunkulu isintu.

Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile: Lonke uhlelo Lwami lokuphatha, uhlelo oluhlanganisa iminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha, lunezigaba ezintathu, noma izinkathi ezintathu: Inkathi yoMthetho ekuqaleni; Inkathi yoMusa (…

2019-03-06 04:49:51

Yazi Inhloso Nokubaluleka Kwesigaba Ngasinye Somsebenzi KaNkulunkulu.

(1) Injongo nokubaluleka komsebenzi kaNkulunkulu Enkathini Yomthetho Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile: Umsebenzi uJehova awenza kuma-Israyeli wamisa phakathi kwesintu indawo kaNkulunkulu yokudabuka emhlabeni, indawo Yak…

2019-03-06 04:52:49

Ubudlelwane Phakathi Kwesigaba Ngasinye Somsebenzi KaNkulunkulu.

Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile: Kusukela emsebenzini kaJehova kuya kokaJesu, futhi kusukela emsebenzini kaJesu kuya kulowo wesigaba samanje, lezi zigaba ezintathu zihlanganisa ngentambo enganqamuki bonke ububanzi boku…

2019-03-06 04:53:47

Ingabe izigaba zontathu zomsebenzi kaNkulunkulu zijula kanjani kancane kancane ukuze abantu basindiswe futhi bapheleliswe?

Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile: Ukuphatha kukaNkulunkulu kukonke kwahlukaniseke izigaba ezintathu, futhi esigabeni ngasinye, kudingeka okufanele leso sigaba kumuntu. Phezu kwalokho, njengoba kuhamba iminyaka futhi iqhu…

2018-09-28 19:09:38

Yazi inhloso yezigaba ezintathu zomsebenzi wokungamela kukaNkulunkulu isintu.

Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile: Lonke uhlelo Lwami lokuphatha, uhlelo oluhlanganisa iminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha, lunezigaba ezintathu, noma izinkathi ezintathu: Inkathi yoMthetho ekuqaleni; Inkathi yoMusa (…

2019-03-06 04:49:51

Yazi Inhloso Nokubaluleka Kwesigaba Ngasinye Somsebenzi KaNkulunkulu.

(1) Injongo nokubaluleka komsebenzi kaNkulunkulu Enkathini Yomthetho Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile: Umsebenzi uJehova awenza kuma-Israyeli wamisa phakathi kwesintu indawo kaNkulunkulu yokudabuka emhlabeni, indawo Yak…

2019-03-06 04:52:49

Ubudlelwane Phakathi Kwesigaba Ngasinye Somsebenzi KaNkulunkulu.

Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile: Kusukela emsebenzini kaJehova kuya kokaJesu, futhi kusukela emsebenzini kaJesu kuya kulowo wesigaba samanje, lezi zigaba ezintathu zihlanganisa ngentambo enganqamuki bonke ububanzi boku…

2019-03-06 04:53:47

Ingabe izigaba zontathu zomsebenzi kaNkulunkulu zijula kanjani kancane kancane ukuze abantu basindiswe futhi bapheleliswe?

Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile: Ukuphatha kukaNkulunkulu kukonke kwahlukaniseke izigaba ezintathu, futhi esigabeni ngasinye, kudingeka okufanele leso sigaba kumuntu. Phezu kwalokho, njengoba kuhamba iminyaka futhi iqhu…

2018-09-28 19:09:38