Kungani uNkulunkulu ebizwa ngamagama ahlukene nangezinkathi ezihlukene? Yini ukubaluleka kwamagama kaNkulunkulu?

Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile: Ingabe igama likaJesu—“UNkulunkulu unathi”—lisimele sonke isimo sikaNkulunkulu? Lingamchaza ngokugcwele uNkulunkulu? Uma umuntu ethi uNkulunkulu angabizwa kuphela ngokuthi uJesu futhi ak…

2019-11-20 07:46:30

Igama likaNkulunkulu lingashintsha, kodwa umongo Wakhe awusoze washintsha.

3. Igama likaNkulunkulu lingashintsha, kodwa umongo Wakhe awusoze washintsha Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile: Kunalabo abathi uNkulunkulu akaguquki. Kuyiqiniso lokho, kodwa lokho kubhekiswe ekungaguqukini kwesimo sikaN…

2019-11-04 16:07:23

Yini imvelo yenkinga yomuntu engakwazi ukubaluleka kwegama likaNkulunkulu hhayi ukwamukela igama elisha LikaNkulunkulu?

4. Yini imvelo yenkinga yomuntu engakwazi ukubaluleka kwegama likaNkulunkulu hhayi ukwamukela igama elisha LikaNkulunkulu? Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile: Esikhathini ngasinye, uNkulunkulu uzoqala umsebenzi omusha, fu…

2019-11-04 16:11:03

Kungani uNkulunkulu ebizwa ngamagama ahlukene nangezinkathi ezihlukene? Yini ukubaluleka kwamagama kaNkulunkulu?

Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile: Ingabe igama likaJesu—“UNkulunkulu unathi”—lisimele sonke isimo sikaNkulunkulu? Lingamchaza ngokugcwele uNkulunkulu? Uma umuntu ethi uNkulunkulu angabizwa kuphela ngokuthi uJesu futhi ak…

2019-11-20 07:46:30

Igama likaNkulunkulu lingashintsha, kodwa umongo Wakhe awusoze washintsha.

3. Igama likaNkulunkulu lingashintsha, kodwa umongo Wakhe awusoze washintsha Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile: Kunalabo abathi uNkulunkulu akaguquki. Kuyiqiniso lokho, kodwa lokho kubhekiswe ekungaguqukini kwesimo sikaN…

2019-11-04 16:07:23

Yini imvelo yenkinga yomuntu engakwazi ukubaluleka kwegama likaNkulunkulu hhayi ukwamukela igama elisha LikaNkulunkulu?

4. Yini imvelo yenkinga yomuntu engakwazi ukubaluleka kwegama likaNkulunkulu hhayi ukwamukela igama elisha LikaNkulunkulu? Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile: Esikhathini ngasinye, uNkulunkulu uzoqala umsebenzi omusha, fu…

2019-11-04 16:11:03