Kungani uNkulunkulu ebizwa ngamagama ahlukene nangezinkathi ezihlukene? Yini ukubaluleka kwamagama kaNkulunkulu?

Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile: Kufanele wazi ukuthi uNkulunkulu wayengenalo igama ekuqaleni. Wathatha nje igama elilodwa, amabili noma amaningi ngenxa yokuthi kunomsebenzi okwakufanele awenze futhi kwakufanele aphathe…

2019-07-15 20:48:23

Yini umehluko phakathi kwezigaba zonke zomsebenzi kaNkulunkulu kanye negama Lakhe?

(1) Ukubaluleka kokuba uNkulunkulu ethatha igama likaJehova Ngenkathi Yomthetho Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “UNkulunkulu wathi futhi kuMose, Uzakusho njalo kubantwana bakwa-Israyeli uthi, iNKOSI, uNkulunkulu wawoyi…

2019-05-15 22:39:13

Igama likaNkulunkulu lingashintsha, kodwa umongo Wakhe awusoze washintsha.

3. Igama likaNkulunkulu lingashintsha, kodwa umongo Wakhe awusoze washintsha Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile: Kunalabo abathi uNkulunkulu akaguquki. Kuyiqiniso lokho, kodwa lokho kubhekiswe ekungaguqukini kwesimo sikaN…

2019-11-04 16:07:23

Yini imvelo yenkinga yomuntu engakwazi ukubaluleka kwegama likaNkulunkulu hhayi ukwamukela igama elisha LikaNkulunkulu?

4. Yini imvelo yenkinga yomuntu engakwazi ukubaluleka kwegama likaNkulunkulu hhayi ukwamukela igama elisha LikaNkulunkulu? Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile: Esikhathini ngasinye, uNkulunkulu uzoqala umsebenzi omusha, fu…

2019-11-04 16:11:03

Kungani uNkulunkulu ebizwa ngamagama ahlukene nangezinkathi ezihlukene? Yini ukubaluleka kwamagama kaNkulunkulu?

Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile: Kufanele wazi ukuthi uNkulunkulu wayengenalo igama ekuqaleni. Wathatha nje igama elilodwa, amabili noma amaningi ngenxa yokuthi kunomsebenzi okwakufanele awenze futhi kwakufanele aphathe…

2019-07-15 20:48:23

Yini umehluko phakathi kwezigaba zonke zomsebenzi kaNkulunkulu kanye negama Lakhe?

(1) Ukubaluleka kokuba uNkulunkulu ethatha igama likaJehova Ngenkathi Yomthetho Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “UNkulunkulu wathi futhi kuMose, Uzakusho njalo kubantwana bakwa-Israyeli uthi, iNKOSI, uNkulunkulu wawoyi…

2019-05-15 22:39:13

Igama likaNkulunkulu lingashintsha, kodwa umongo Wakhe awusoze washintsha.

3. Igama likaNkulunkulu lingashintsha, kodwa umongo Wakhe awusoze washintsha Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile: Kunalabo abathi uNkulunkulu akaguquki. Kuyiqiniso lokho, kodwa lokho kubhekiswe ekungaguqukini kwesimo sikaN…

2019-11-04 16:07:23

Yini imvelo yenkinga yomuntu engakwazi ukubaluleka kwegama likaNkulunkulu hhayi ukwamukela igama elisha LikaNkulunkulu?

4. Yini imvelo yenkinga yomuntu engakwazi ukubaluleka kwegama likaNkulunkulu hhayi ukwamukela igama elisha LikaNkulunkulu? Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile: Esikhathini ngasinye, uNkulunkulu uzoqala umsebenzi omusha, fu…

2019-11-04 16:11:03