Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

IZINCWADI

 • Izwi Livela Lisenyameni

  Izwi Livela Lisenyameni

  Lokhu kwabe kuyisikhathi sokuqala ngqa selokhu kwadalwa indalo ukuba uNkulunkulu akhulume nomuntu. Lawa mazwi kwakungamazwi okuqala akhulunywa nguNkulunkulu ngenkathi ephakathi kwabo ukuba bawezwe, wabahola, wabehlulela, wakhuluma nabo kusuka enhliziyweni ngakho-ke, futhi, kwakungamazwi okuqala lapho uNkulunkulu avumela abantu ukuba bazi izinyathelo zakhe, indawo ayehlala kuyo, isimo sikaNkulunkulu, lokho uNkulunkulu anakho nayikona, imicabango kaNkulunkulu, kanye nendlela akhathala ngayo ngomuntu. Kungashiwo nje ukuthi lawa kwakungamazwi okuqala akhulunywa nguNkulunkulu kubantu kusukela ezulwini lesithathu selokhu kwadalwa indalo, kanye nesikhathi sokuqala lapho uNkulunkulu asebenzisa umumo wakhe ukuba azibonakalise aphinde azwakalise izwi lakhe kubantu ngamazwi.

  Funda Okwengeziwe
 • Ukuqhutshwa kwesithi Izwi Livela Lisenyameni

  Ukuqhutshwa kwesithi Izwi Livela Lisenyameni

  Wonke umuntu kumele ahlole kabusha ukuphila kwakhe kokukholelwa kuNkulunkulu ukuze abone ukuthi, ekulandeleni uNkulunkulu, uqondisisile ngeqiniso, nokuthi ufinyelelile ekumazini ngeqiniso uNkulunkulu, nokuthi ingabe ngokweqiniso uyasazi yini isimo somqondo sikaNkulunkulu ngezinhlobo ezahlukene zabantu, kanye nokuthi ngabe ngokweqiniso uyakuqondisisa yini lokho uNkulunkulu akwenza kuye nokuthi ingabe uNkulunkulu uzibheka kanjani zonke izenzo zakhe.

  Funda Okwengeziwe
 • Amazwi kaKristu Wezinsuku Zokugcina (Okukhethiwe)

  Amazwi kaKristu Wezinsuku Zokugcina (Okukhethiwe)

  UNkulunkulu uSomandla, uKristu wezinsuku zokugcina, uzwakalisa amazwi Akhe okwahlulela nokuhlanza abantu kanye nokuholela abantu enkathini entsha, Inkathi yoMbuso. Bonke labo abazithoba ngaphansi kombuso Wakhe bajabulela iqiniso eliphakeme futhi bamukela izibusiso ezinkulu. Ngokuqinisekile bazophila ekukhanyeni, futhi bazothola iqiniso, indlela, nokuphila.

  Funda Okwengeziwe
 • Izinkulumo ZikaKristu Ezilotshiwe

  Izinkulumo ZikaKristu Ezilotshiwe

  Le ncwadi ikhombisa ingqikithi yomuntu nesimo sanamuhla somuntu, ibeka ngokusobala okufanele abantu basebenzele ukukuthola, bese ixazulula izinkinga eziphathelene nemvelo yesintu.

  Funda Okwengeziwe
 • Amazwi kaNkulunkulu Avelele ngeVangeli Lombuso (Okukhethwayo)

  Amazwi kaNkulunkulu Avelele ngeVangeli Lombuso (Okukhethwayo)

  Iziqephu ezithathwe emazwini amakhulu kaNkulunkulu uSomandla zifakwe kule ncwadi ukuze zethule ubufakazi kubo bonke labo abethemba baphinde bathandazele ukuvela kukaNkulunkulu wokubuya koMsindisi phezu kwamafu amhlophe kudala, nokwethula ubufakazi bokuvela nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla eNkathini yoMbuso. Lokhu kuholela abantu ekuboneni ukuthi uNkulunkulu uSomandla neNkosi uJesu banguNkulunkulu oyedwa – uyiWundlu elibikezelwe eNcwadini yeSambulo eselivule incwadi nezimpawu eziyisikhombisa.

  Funda Okwengeziwe
 • Landela iWundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

  Landela iWundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

  Uma sicula amaculo amasha okudumisa uNkulunkulu, siyakwazi ukuzizwela ukuthi siyiqembu labantu abalandela iWundlu bese sicula amaculo aphrofethwa eNcwadini yeSambulo. Sizizwela ngokwangempela ukuthi sibusisekile kakhulu ukuba siphakanyiselwe esihlalweni sikaNkulunkulu sase sihambela idili lomshado weWundlu.

  Funda Okwengeziwe
 • Ofakazi BakaKristu Wezinsuku Zokugcina

  Ofakazi BakaKristu Wezinsuku Zokugcina

  UNkulunkulu uSomandla, uKristu wezinsuku zokugcina, uzwakalise amaqiniso ahlukahlukene, wambula wonke amaqiniso nezimfihlakalo eziseBhayibhelini, wavezela isintu indaba yangaphakathi yezigaba ezintathu zomsebenzi kaNkulunkulu, imfihlakalo kaNkulunkulu eba yinyama nomsebenzi kaNkulunkulu wokwahlulela ezinsukwini zokugcina njll. Lokhu kufakazela ukuthi uNkulunkulu uSomandla ungukubuya kweNkosi uJesu nokuthi ungukubonakala kukaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina.

  Funda Okwengeziwe
 • Imibuzo Eyikhulu Nezimpendulo Ukuhlola Indlela Yeqiniso

  Imibuzo Eyikhulu Nezimpendulo Ukuhlola Indlela Yeqiniso

  Amazwi kaNkulunkulu uSomandla – uKristu wezinsuku zokugcina nokubuya kukaJesu – ethula ubufakazi ngokuvela nangomsebenzi kaNkulunkulu bese embula izimfihlakalo zohlelo lukaNkulunkulu lokuphatha lweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha lokusindisa kwaKhe isintu. Kule ncwadi, kukhethwe iziqephu emaqinisweni ashiwo nguKristu wezinsuku zokugcina, ukuze kuxazululwe imibuzo ngomsebenzi kaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina zabantu bazo zonke izinkolo nalabo abomele futhi befuna indlela eyiqiniso, ivumela abantu ukuthi babone ukuthi amazwi aKhe ayiqiniso, indlela, nokuphila.

  Funda Okwengeziwe
 • Ubufakazi Babanqobi

  Ubufakazi Babanqobi

  Ukwahlulelwa ngaphambi kwesihlalo sobukhosi esimhlophe esikhulu kwezinsuku zokugcina sekuqalile! Ekugcineni uKristu—uNkulunkulu uSomandla—uye wabonakalisa iqiniso lokwenza umsebenzi Wakhe wokwahlulela nokuhlanza isintu. Ngokwambulwa nangokwahlulelwa yizwi likaNkulunkulu, abantu bakaNkulunkulu abakhethiwe baya bebona iqiniso lokonaliswa kwabo uSathane futhi bathola indlela yokuphunyula ethonyeni likaSathane, ebasiza nasesimweni sokuphila kwabo ukuthi siye ngokuguquka kancane kancane. Lokhu okuhlangenwe nakho kwangempela kufakazela ukuthi umsebenzi wokwahlulela owenziwa uNkulunkulu uSomandla wumsebenzi wokusindisa isintu ngempela.

  Funda Okwengeziwe
 • Ukwahlulelwa Ngaphambi Kwesihlalo SikaKristu

  Ukwahlulelwa Ngaphambi Kwesihlalo SikaKristu

  Ukwahlulelwa ngaphambi kwesihlalo sobukhosi esimhlophe esikhulu kwezinsuku zokugcina sekuqalile! Ekugcineni uKristu—uNkulunkulu uSomandla—uye wabonakalisa iqiniso lokwenza umsebenzi Wakhe wokwahlulela nokuhlanza isintu. Ngokwambulwa nangokwahlulelwa yizwi likaNkulunkulu, abantu bakaNkulunkulu abakhethiwe baya bebona iqiniso lokonaliswa kwabo uSathane futhi bathola indlela yokuphunyula ethonyeni likaSathane, ebasiza nasesimweni sokuphila kwabo ukuthi siye ngokuguquka kancane kancane. Lokhu okuhlangenwe nakho kwangempela kufakazela ukuthi umsebenzi wokwahlulela owenziwa uNkulunkulu uSomandla wumsebenzi wokusindisa isintu ngempela.

  Funda Okwengeziwe
Abela
Dawuniloda