I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Ubufakazi Ngokubhekana Nokwahlulela kukaKristu

1Ukubona Ngokucacile Ubunjalo Bami
2Emva Kokulahlekelwa Yisikhundla Sami
3Umsebenzi Waloluhlobo Awumuhle Neze
4Umoya Wokuqhosha Ngaphambi Kokuwa
5Kwangicacela Ukuthi Bengilokhu Ngihamba Indlela Yabafarisi
6Ingqikithi Yokusebenzisa Kabi Amandla Ukuze Uziphindisele
7Ukuqonda intando kaNkulunkulu phakathi kobunzima
8Akulula Ukuzazi Ngeqiniso
9Ukuzithukulula Emaketangeni Omoya
10Impi Yempilo Nokufa
11Amazwi kaNkulunkulu Angiphaphamisile
12Ukuqonda Okuncane Ngokusindiswa
13UMoya oNgcwele Usebenza Ngendlela Enemigomo
14Okulele Emuva Kwamanga
15Lo Ngumuntu Omuhle Ngempela
16Umuntu Angathola Ukwahlulela Ngokuqonda Iqiniso Kuphela
17Angikulungele Ukubona UKristu
18Wonke Amazwi KaNkulunkulu Ayisibonakaliso Sesimo Sakhe
19Kunenjabulo Enkulu Ekwethembekeni
20Iyini Imvelo Yothando LukaNkulunkulu?
21Ngizimisele Ukwamukela Ukuhlolwa Yibo Bonke
22Imigomo Yempilo Ymai Yangishiya Ngilimele
23Izimfihlo Ezifihlwe Ekuphishekeleni
24Ubuso Beqiniso Bomuntu Obizwa Ngokuthi Ulungile
25Ngabona Insindiso KaNkulunkulu
26Yini Ngempela Ukwamukela Iqiniso?
27Ukubona Uthando Olukhulu LukaNkulunkulu
28Umona—Isifo SikaMoya Esingalapheki
29Noma Yini uNkulunkulu Ayishoyo Yisahlulelo Somuntu
30Akulula Ukuba Umuntu Othembekile
31Isizathu Sangempela Sokuba Buthuntu Emsebenzini
32Ukulahla Amaketanga
33Lokhu Ukwenza Iqiniso
34Ubambiswano Lweqiniso
35Isipho Esihle Kakhulu UNkulunkulu Angiphe Sona
36Kubaluleke Kakhulu Ukulalela Umsebenzi KaMoya ONgcwele
37Umsebenzi KaNkulunkulu Uhlakaniphe Kakhulu
38Susa Ukuzenzisa, Bese Uqala Impilo Kabusha
39Ngafunda Ukusebenza Nabanye
40Kungani Ngihambe Endleleni YabaFarisi?
41Ekugcineni Sengithokozela Impilo Kancane Njengomuntu
42Ngingasiza Abanye Ngempela Ngokungena Ngokwami Eqinisweni Kuphela
43Ngajabulela Idili Elicebile
44Ukuzazi Wena Ngempela Kuphela Ngokuqonda Iqiniso
45Inguquko Yomuntu Owileyo
46Ngisanda Kuqala Nje Ukuhamba Endleleni Efanele Yokuphila
47Ukwahlulela Kungukukhanya
48Ukuzalwa Kabusha
49Ukwethembisa Ukuphila Kwami Ekuzinikeleni
50Ubusha Obungenakho Ukuzisola
51Ukuzwa Uthando LukaNkulunkulu Esimweni Esibi
52Ukuhlupheka Kwakhuthaza Uthando Lwami LukaNkulunkulu
53Awukwazi Ukuqonda Umuntu Ngokubukeka
54Akukho Bantu Abakhethwayo Ebandleni
55Ukushushiswa Nobunzima Kwangisiza Ngakhula
56Ngeke Ngiphinde Ngivalwe Amehlo Yizinhloso Ezinhle
57Indlela Okuyiyona Yodwa Yokugwema Inhlekelele
58Inkulumo Emfushane Mayelana Nomthombo Wobumnyama Nobubi Bomhlaba
59Ngenxa Yezinhlupho Ezinkulu, Ngivune Imihlomulo Emikhulu
60Ikhona Indlela Yokunqoba Ukuzikhukhumeza
61Ngasibona Kahle Isimo Sami Soqobo
62Yini Le Ekhohlise Umoya Wami?
63Ngiyalibona Iqiniso Lenkohlakalo Yabantu
64Ukucwasa Abangaphandle Yinzondo Eyedlulele!
65Imfundiso Kasathane Iyisithiyo Futhi Iyalimaza
66Ukuqala Indlela Yokukholwa KuNkulunkulu
67Ukwehlula USathane Empini