Ukwahlulelwa Ngaphambi Kwesihlalo SikaKristu

Ubufakazi Ngokuhlangenwe Nakho Phambi Kwesihlalo Sokwahlulela SikaKristu

Umqulu I

Ukwahlulelwa ngaphambi kwesihlalo sobukhosi esimhlophe esikhulu kwezinsuku zokugcina sekuqalile! UNkulunkulu uSomandla, uKristu wezinsuku zokugcina, ubonakalise iqiniso lokwenza umsebenzi Wakhe wokwahlulela nokuhlanza isintu. Ngokwambulwa nangokwahlulelwa ngamazwi kaNkulunkulu, abantu Bakhe abakhethiwe baya ngokuya bebona iqiniso lokonaliswa ubusathane futhi bathola indlela yokuphunyula ethonyeni likaSathane, futhi bathola insindiso, bese beya ngokuya beba noguquko ezimweni zokuphila kwabo. Lokhu okuhlangenwe nakho kwangempela kufakazela ukuthi umsebenzi wokwahlulela owenziwa uNkulunkulu uSomandla wumsebenzi wokuhlanzisisa nokusindisa isintu ngempela.

Okuhlangenwe Nakho Nobufakazi

Dawuniloda

Sithinte nge-Whatsapp