I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Ubufakazi Ngokubhekana Nokwahlulela kukaKristu

1Ukweduka kanye Nokuthola Indlela
2Ukubona Ngokucacile Ubunjalo Bami
3Emva Kokulahlekelwa Yisikhundla Sami …
4Ukubuya KweNdodana Yolahleko
5Umsebenzi Waloluhlobo Awumuhle Neze
6Umoya Wokuqhosha Ngaphambi Kokuwa
7Kwangicacela Ukuthi Bengilokhu Ngihamba Indlela Yabafarisi
8Ukuzibuyiselela Kwangempela
9Akukho Bantu Abakhethwayo Ebandleni
10Ukuqonda intando kaNkulunkulu phakathi kobunzima
11Imvelo Yomuntu Ngeze Yahlulelwa Ngokubonwayo
12Akulula Ukuzazi Ngeqiniso
13Ikhona Indlela Yokunqoba Ukuzikhukhumeza
14Ukuzithukulula Emaketangeni Omoya
15Impi Yempilo Nokufa
16Amazwi kaNkulunkulu Angiphaphamisile
17Ukuqonda Ngokusindiswa
18Ngasibona Kahle Isimo Sami Soqobo
19Ukubaluleka Kokusebenzisana Emsebenzini
20UMoya oNgcwele Usebenza Ngendlela Enemigomo
21Okulele Emuva Kwamanga
22Ubunjalo bomuntu omuhle Ngempela
23Amagama Athi “Ukubona Kufana Nokukholwa” Akufanele Kube Yinto Esiyikholwayo
24Ukubheka indaba yokushintshwa esikhundleni
25Angikulungele Ukubona UKristu
26Wonke Amazwi KaNkulunkulu Ayisibonakaliso Sesimo Sakhe
27Inkulumo Emfushane Mayelana Nomthombo Wobumnyama Nobubi Bomhlaba
28Yini Le Ekhohlise Umoya Wami?
29Ukushushiswa Nobunzima Kwangisiza Ngakhula
30Ubuhlakani Obukhulu Kunabo Bonke Ukuphakamisa uNkulunkulu Nokubheka Kuyena
31Kunenjabulo Enkulu Ekwethembekeni
32Iyini Imvelo Yothando LukaNkulunkulu?
33Ukucwasa Abangaphandle Yinzondo Eyedlulele!
34Ngizimisele Ukwamukela Ukuhlolwa Yibo Bonke
35Imigomo Yempilo Ymai Yangishiya Ngilimele
36Izimfihlo Ezifihlwe Ekuphishekeleni
37Ubuso Beqiniso Bomuntu Obizwa Ngokuthi Ulungile
38Ngabona Insindiso KaNkulunkulu
39Yini Ngempela Ukwamukela Iqiniso?
40Indlela Okuyiyona Yodwa Yokugwema Inhlekelele
41Imfundiso kasathane Iyisithiyo futhi Iyalimaza
42Ukubona Uthando Olukhulu LukaNkulunkulu
43Umona, Isifo SikaMoya Esingalapheki
44Noma Yini uNkulunkulu Ayishoyo Yisahlulelo Somuntu
45Akulula Ukuba Umuntu Othembekile
46Isizathu Sangempela Sokuba Buthuntu Emsebenzini
47Ukulahla Ijoka LikaSathane Kuyakhulula
48Lokhu Ukwenza Iqiniso
49Ngeke Ngiphinde Ngivalwe Amehlo Yizinhloso Ezinhle
50Ubambiswano Lweqiniso
51Isipho Esihle Kakhulu UNkulunkulu Angiphe Sona
52Kubaluleke Kakhulu Ukulalela Umsebenzi KaMoya ONgcwele!
53Ngiyalibona Iqiniso Lenkohlakalo Yabantu
54Umsebenzi KaNkulunkulu Uhlakaniphe Kakhulu!
55Susa Ukuzenzisa, Bese Uqala Impilo Kabusha
56Ngafunda Ukusebenza Nabanye
57Kungani Ngihambe Endleleni YabaFarisi?
58Uthando Lwensindiso KaNkulunkulu Ngesintu
59Ekugcineni Sengithokozela Impilo Kancane Njengomuntu
60Ngingasiza Abanye Ngempela Ngokungena Ngokwami Eqinisweni Kuphela
61Ngajabulela Idili Elicebile
62Uthando LukaNkulunkulu Kuphela Olungolweqiniso
63Zilungise Wena Ngaphambi Kokulungisa Abanye
64Ukuzazi Wena Ngempela Kuphela Ngokuqonda Iqiniso
65Ngenxa Yezinhlupho Ezinkulu, Ngivune Imihlomulo Emikhulu
66Inguquko Yomuntu Owileyo
67Ekugcineni Ngibone Indlela Yokuba Umuntu Wangempela
68Ngisanda Kuqala Nje Ukuhamba Endleleni Efanele Yokuphila
69Ukwahlulela Kungukukhanya
70Ukuzalwa Kabusha
71Ukwethembisa Ukuphila Kwami Ekuzinikeleni
72Ubusha Obungenakho Ukuzisola
73Ukuzwa Uthando LukaNkulunkulu Esimweni Esibi
74Ukuhlupheka Kwakhuthaza Uthando Lwami LukaNkulunkulu