Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Ubufakazi Ngokubhekana Nokwahlulela kukaKristu

1Ukweduka kanye Nokuthola Indlela
2Ukubona Ngokucacile Ubunjalo Bami
3Emva Kokulahlekelwa Yisikhundla Sami …
4Ukubuya KweNdodana Yolahleko
5Umsebenzi Waloluhlobo Awumuhle Neze
6Umoya Wokuqhosha Ngaphambi Kokuwa
7Kwangicacela Ukuthi Bengilokhu Ngihamba Indlela Yabafarisi
8Ukuzibuyiselela Kwangempela
9Akukho Bantu Abakhethwayo Ebandleni
10Ukuqonda intando kaNkulunkulu phakathi kobunzima
11Imvelo Yomuntu Ngeze Yahlulelwa Ngokubonwayo
12Akulula Ukuzazi Ngeqiniso
13Ikhona Indlela Yokunqoba Ukuzikhukhumeza
14Ukuzithukulula Emaketangeni Omoya
15Impi Yempilo Nokufa
16Amazwi kaNkulunkulu Angiphaphamisile
17Ukuqonda Ngokusindiswa
18Ngasibona Kahle Isimo Sami Soqobo
19Ukubaluleka Kokusebenzisana Emsebenzini
20UMoya oNgcwele Usebenza Ngendlela Enemigomo
21Okulele Emuva Kwamanga
22Ubunjalo bomuntu omuhle Ngempela
23Amagama Athi “Ukubona Kufana Nokukholwa” Akufanele Kube Yinto Esiyikholwayo
24Ukubheka indaba yokushintshwa esikhundleni
25Angikulungele Ukubona UKristu
26Wonke Amazwi KaNkulunkulu Ayisibonakaliso Sesimo Sakhe
27Inkulumo Emfushane Mayelana Nomthombo Wobumnyama Nobubi Bomhlaba
28Yini Le Ekhohlise Umoya Wami?
29Ukushushiswa Nobunzima Kwangisiza Ngakhula
30Ubuhlakani Obukhulu Kunabo Bonke Ukuphakamisa uNkulunkulu Nokubheka Kuyena
31Kunenjabulo Enkulu Ekwethembekeni
32Iyini Imvelo Yothando LukaNkulunkulu?
33Ukucwasa Abangaphandle Yinzondo Eyedlulele!
34Ngizimisele Ukwamukela Ukuhlolwa Yibo Bonke
35Imigomo Yempilo Ymai Yangishiya Ngilimele
36Izimfihlo Ezifihlwe Ekuphishekeleni
37Ubuso Beqiniso Bomuntu Obizwa Ngokuthi Ulungile
38Yini Ngempela Ukwamukela Iqiniso?
39Indlela Okuyiyona Yodwa Yokugwema Inhlekelele
40Imfundiso kasathane Iyisithiyo futhi Iyalimaza
41Umona, Isifo SikaMoya Esingalapheki
42Noma Yini uNkulunkulu Ayishoyo Yisahlulelo Somuntu
43Akulula Ukuba Umuntu Othembekile
44Isizathu Sangempela Sokuba Buthuntu Emsebenzini
45Ukulahla Ijoka LikaSathane Kuyakhulula
46Ubambiswano Lweqiniso
47Kubaluleke Kakhulu Ukulalela Umsebenzi KaMoya ONgcwele!
48Ngiyalibona Iqiniso Lenkohlakalo Yabantu
49Umsebenzi KaNkulunkulu Uhlakaniphe Kakhulu!
50Kungani Ngihambe Endleleni YabaFarisi?
51Ekugcineni Sengithokozela Impilo Kancane Njengomuntu
52Uthando LukaNkulunkulu Kuphela Olungolweqiniso
53Ukuzazi Wena Ngempela Kuphela Ngokuqonda Iqiniso
54Ngenxa Yezinhlupho Ezinkulu, Ngivune Imihlomulo Emikhulu
55Inguquko Yomuntu Owileyo
56Ukwahlulela Kungukukhanya
57Ukuzalwa Kabusha
58Ukwethembisa Ukuphila Kwami Ekuzinikeleni
59Ubusha Obungenakho Ukuzisola
60Ukuzwa Uthando LukaNkulunkulu Esimweni Esibi
61Ukuhlupheka Kwakhuthaza Uthando Lwami LukaNkulunkulu