Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke

Okwengeziwe
  • Izigaba Ezintathu Zomsebenzi
  • Ukwazi UNkulunkulu
  • Ukubonakala KukaNkulunkulu Nomsebenzi Wakhe
  • Ukwahlulela Ezinsukwini Zokugcina