Gospel Movie "UNKULUNKULU AKUBUSISE" Worship God and Receive His Protection (Zulu Subtitles)

January 30, 2018

Abantu bajwayele ukuthi, "Izingozi ziyenzeka, impilo ngeke uyazi."

Namhlanje, ezomnotho nezobuchwepheshe kuthuthuka ngesivinini esikhulu,

amazinga okuphila athuthuke kancane kancane,

kodwa sesithole ukuthi izibhicongo emhlabenijikelele zinyuka usuku nosuku.

Uma sivula amaphephandaba, sivula i-TV, noma sivula iwebusayithi,

ngokuvamisile sizobona imibiko

yezinhlobo zonke zezibhicongo zemvelo nezidalwa ngabantu,

njengokuzamazama komhlaba, itsunami, izikhukhula, izomiso,

imililo, izingozi zasemayini, ukuphahlazeka kwamabhanoyi, kanye nokunye.

Izibhicongo sezijwayele ukwenzeka,nobukhulu bezibhicongo buyakhula kakhulu.

Izindawo ezihlaselwe isibhicongo zigcweleukuhlupheka, ukopha, ukulimala nokufa.

Amabhadi alokhu enzeka endaweni esizungezile avezaubufushane nobuntekenteke bempilo.

Lokhu kwenza sibone ukuthi abantu abakwazi ukubona

uhlobo lwesibhicongo esingabehlela,

futhi ngaphezu kwalokho nendlela yokubhekana nezigemegeme ezizayo.

Ngakho-ke yini esingayenza ukushintsha isiphetho sembubhiso ephelele?

Ngemva kokubuka le filimu emfishane, sithemba ukuthi uzoyithola impendulo

futhi uthole kuphela indlela engakusiza uthole ukuvikelwa uNkulunkulu

futhi usinde ezibhicongweni.

Buka okuningi

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Abela

Khansela

Sithinte nge-Whatsapp