INkosi Isibuyile

Izinyanga eziyigazi eBhayibhelini zenzekile, futhi zonke izinhlobo zezinhlekelele zenzeka ngokuvame ngokwengeziwe ezinsukwini zokugcina. Iziprofetho zeBhayibheli zokufika kwesibili kukaJesu Kristu ngokuyisisekelo sezigcw…

2018-10-09 17:16:30

UNKULUNKULU ESIMWENI SOMUNTU(1)

Kungani iNkosi uJesu ibe sesimweni somuntu ukuze isebenze ezinsukwini zokugcina? Yikuphi ukubaluleka okubanzi kokuba sesimweni somuntu kukaNkulunkulu? Kungani kubaluleke kangaka esintwini?

2019-09-17 22:02:37

UNKULUNKULU ESIMWENI SOMUNTU(2)

Iyini ingqikithi kaNkulunkulu osesimweni somuntu? Ingabe iNkosi uJesu iyiNdodana kaNkulunkulu noma inguNkulunkulu uqobo Lwakhe? Ingabe uKristu wezinsuku zokugcina uyiphetha kanjani inkathi endala?

2019-09-29 02:33:09