INkosi Isibuyile

Izinyanga eziyigazi eBhayibhelini zenzekile, futhi zonke izinhlobo zezinhlekelele zenzeka ngokuvame ngokwengeziwe ezinsukwini zokugcina. Iziprofetho zeBhayibheli zokufika kwesibili kukaJesu Kristu ngokuyisisekelo sezigcw…

2018-10-09 17:16:30