Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

多少个搜索结果

 多少个搜索结果

Ayikho imiphumela etholakele!

Gospel choir song | "Ihubo Lombuso: Umbuso Wehlela Emhlabeni" | Ukubuka Okungakabonwa Okwengeziwe --

Gospel choir song | "Ihubo Lombuso: Umbuso Wehlela Emhlabeni" | Ukubuka Okungakabonwa Okwengeziwe

The kingdom of God has come! The day desperately awaited by all nations and peoples has finally arrived! With this large-scale Christian choir song, the prayers of millennia will come true! Watch now.

Faith, Hope, Love | Indaba kaXiaozhen | Zulu Musical Drama --

Faith, Hope, Love | Indaba kaXiaozhen | Zulu Musical Drama

UXiaozhen wayehlanzekile, ewumKrestu onenhliziyo enhle, ehlale ephatha kahle abangani bakhe. Nokho, uma sekuyisikhathi sabo sokuzuza, abangani bakhe abadala baphenduka izitha zakhe. Emva kokudlula kulesi sigemegeme, uXiaozhen waphoqeleka ukushiya inhliziyo yakhe yeqiniso nemigomo yakhe yasekuqaleni. Waqala walahla unembeza wakhe omuhle nomoya wakhe omuhle wabhuquza odakeni lomhlaba omubi. … Ngenkathi ewa emseni wahamba endleleni yokonakala, wanyathelwa yizwe wagcwala izibazi nemihuzuko. Wafika kwangqingetshe, esimweni sokudideka, eselahle lonke ithemba, ubizo lweqiniso lukaNkulunkulu uSomandla ekugcineni lwayivusa inhliziyo nomoya kaXiaozhen. …

Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke South African Gospel Music 2018 --

"Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" South African Gospel Music 2018

Idokhumentari yobuKristu enomculo Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke ifakaza ngoMbusi wezulu nomhlaba ngokubona okusha, ikuqondisa ukuthi uqonde indlela uNkulunkulu adala futhi abusa ngayo phezu kwakho konke, indlela aphatha nondla ngayo zonke izinto, kanye nokuhlakanipha, ukuba namandla onke nezenzo Zakhe ezimangalisayo.