Abela:

Idokhumentari yobuKristu Enomculoiza maduze

uNkulunkulu uthi: “Zingaki izidalwa eziphilayo futhi ezizalanayo ebukhulwini obubanzi bomhlaba nezulu, zilandela umthetho wokuphila ngokuphindaphinda, zibambelele emthethweni owodwa ongaguquki. … Uzokwenza isintu sazi ngokuba khona Kwakhe, sithembe ubukhosi Bakhe, sibone isenzo Sakhe, futhi sibuyele embusweni Wakhe.”

Isingeniso

Ngaso sonke isikhathi endaweni yonke, zonke izinto ezisemkhathini zihamba ngokunembile phakathi kwemizila yazo. Ngaphansi kwamazulu, izintaba, imifula, namachibi konke kunemingcele yakho, futhi zonke izidalwa ziphila futhi zizalane kuzo zonke izinkathi zonyaka ezine ngokuvumelana nemithetho yokuphila…. Lokhu konke kuklanywe ngokumangalisayo—ingabe ukhona Onamandla obusa futhi ahlele konke lokhu? Selokhu safika sikhala kulo mhlaba saqala ukufuna ukudlala izindima ezahlukene ekuphileni. Sisuka ekuzalweni siye ekugugeni siye ekuguleni siye ekufeni, sihamba phakathi kwenjabulo nosizi… Sibuya kuphi ngempela isintu, futhi sizoya kuphi ngempela? Ubani obusa isimiselo sethu? Kusukela ezikhathini zasendulo kuze kube sezikhathini zanamuhla, izizwe ezinkulu zivelile, amakhosi afikile futhi edlula, kanti amazwe nabantu bachumile futhi bashabalala emagagasini omlando…. Njengomthetho wemvelo, ukuthuthuka kwemithetho yesintu kuqukethe izimfihlakalo ezingapheli. Ingabe ungathanda ukwazi izimpendulo zazo? Idokhumentari ethi Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke izokuqondisa ukuba uthole umsuka walokhu, ukuba yembule zonke lezi zimfihlakalo!

Iziqeshana

Ubufakazi Bamandla KaNkulunkulu

Abela

Ukuhlola Umhlaba Kanye Nezulu

Abela

Ukuhlola Izimfihlakalo Zempilo

Abela

Imibono Evezwayo Ngenhlekelele

Abela

Ukuphakama Nokuwa Kwamazwe

Abela

Ukukhishwa Komthetho

Abela

Okugqamile 1

Isintu Sizilawulela Sona Ngempela Isimiselo Saso?

1
2
3
4

Okugqamile 2

Ngubani Isintu Nezinto Zonke Okuncike Kuye Ngokuphila Kwazo?

Okugqamile 3

Ngubani Oqondise Indlela Yomlando Wesintu?

Izithombe

更多视频

Iziqeshana

Yehlisa
Yehlisa
Yehlisa