Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.
 多少个搜索结果

Ayikho imiphumela etholakele!

Zulu Gospel Music "Babusisiwe Labo Abemukela Umsebenzi KaNkulunkulu Omusha" 4:03
Zulu Gospel Song "UNkulunkulu Uyabazisa Labo Abamzwayo Nabalalela Yena" 3:03
Best South African Gospel Music 2018 "Ngabantu Abaqotho Kuphela Abanomfanekiso Wobuntu" 3:49
South African Gospel Music 2018 "O Sithandwa Sami, Ngilinde" Longing for God 5:00
South African Best gospel music 2018 "Kuyinjabulo Ukuba Umuntu Oqotho" 4:52
2018 South African Best Gospel  Music Video "Yiza Phambi KukaNkulunkulu Njalo" 4:46
South African Gospel Song "Lapho Uvulela UNkulunkulu Inhliziyo Yakho" 3:40
South African Gospel Song "Uthando Lwangempela LukaNkulunkulu" 2:55
Best South Africa Christian Music 2018 "Iminyaka Eyizinkulungwane Ezimbili Yokulangazelela" 3:41
South African Gospel Music - "Impilo Yethu Ayilona Ize" (A Cappella) | Loving God and Living For God 2:48
Christian Music Video "Umthandazo Wabantu BakaNkulunkulu" - Live in the Light 3:49
Zulu Best Christian Video "Yonke Indlela Kanye Nawe" God Is Love 3:50
Thank God for His Salvation "Uthando Lweqiniso LukaNkulunkulu" (zulu christian music) 3:47
Christian Music - "Ukuthanda uNkulunkulu Ongokoqobo Ngazo Zonke Izinhliziyo Zethu" - Zulu A Cappella 6:10
Zulu Best Christian Music - A Cappella "Dumisani Ukuphila Okusha" | Gcwala Uthando lukaNkulunkulu 4:37
"Ngizothanda UNkulunkulu Kuze Kube Phakade" Thanda uNkulunkulu Ngenhliziyo Yami Yonke 3:11
Qala Impilo Entsha "Ngilubonile Uthando LukaNkulunkulu" - Zulu Christian Gospel Song 5:30
zulu Gospel hymn "Khona Lapha, Khona Manje, Siyahlangana" Live in the Love of God 4:46