Christian Music | "Yonke Indlela Kanye Nawe" | Music Video (Zulu Subtitles)

January 22, 2018

I

Nganginjengesikebhe, ngintanta olwandle.

Wangikhetha, wangiholela esiphephelweni.

Manje emndenini Wakho, nginothiswa wuthando Lwakho, nginokuthula.

Uyangibusisa, unika amazwi Akho okwahlulela.

Kodwa ngisehluleka ukwazisa umusa Wakho.

Ngihlubuka njalo, ndlela thize ngikulimaza inhliziyo.

Awungithathi ngokwezono zami kodwa usebenzela insindiso yami.

Nxa ngikude, uyangibiza ngisuke engozini.

Nxa ngihlubuka, ufihla ubuso Bakho, umnyama ungisonga.

Nxa ngibuyela Kuwe, ukhombisa umusa, umamatheke ungisingathe.

Nxa uSathane engihlupha,

ungelapha amanxeba, ungithokomalisa inhliziyo.

Nxa udeveli engilimaza, unami ekulingweni.

Ukusa sekuzoqhamuka,

izibhakabhaka zikhanye ngobuluhlaza njengakuqala,

Lapho ukhona nami.

Ukusa sekuzoqhamuka,

izibhakabhaka zikhanye ngobuluhlaza njengakuqala,

lapho ukhona nami.

II

Uyimpilo yami, uyiNkosi yami.

Umngani wansuku zonke, isithunzi eceleni kwami.

Ungifundisa ukuba ngumuntu futhi ungipha iqiniso nempilo.

Nginawe impilo yami iyaqhakaza ngobukhazikhazi.

Ngokungazikhetheli kwami, ngilalela ukubusa Kwakho.

Ngiba yisidalwa seqiniso, ngibuyele eduze Nawe.

Ngiphila ebukhoneni Bakho, ngikhuluma Nawe ngizwe izwi Lakho..

Ngeke uphinde ulinde ebangeni elinesizungu.

Ekubeni Nawe, akusekho ukwesaba izivunguvungu.

Lapho ubusuku bungigubuzela, angisengedwa.

Useduze Kwami, ingozi noma uhlupho, ngingakumela.

Ekubeni Nawe, izinkambo ngeke zibe nzima kakhulu.

Imigwaqo emaqhuzu yedlula ebunzimeni, idedela intwasahlobo enhle.

Ukusa sekuzoqhamuka,

izibhakabhaka zikhanye ngobuluhlaza njengakuqala,

lapho ukhona nami.

Ekubeni Nawe, akusekho ukwesaba izivunguvungu.

Lapho ubusuku bungigubuzela, angisengedwa.

Useduze Kwami, ingozi noma uhlupho, ngingakumela.

Ekubeni Nawe, izinkambo ngeke zibe nzima kakhulu.

Imigwaqo emaqhuzu yedlula ebunzimeni, idedela intwasahlobo enhle.

Ukusa sekuzoqhamuka,

izibhakabhaka zikhanye ngobuluhlaza njengakuqala,

Nginawe.

umthombo Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Buka okuningi

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Abela

Khansela

Sithinte nge-Whatsapp