South African Gospel Song "Lapho Uvulela UNkulunkulu Inhliziyo Yakho"

May 18, 2018

South African Gospel Song “Lapho Uvulela UNkulunkulu Inhliziyo Yakho” Ihubo Lamazwi kaNkulunkulu

I

Lapho ungamqondi uNkulunkulu futhi ungayazi imvelo Yakhe,

izinhliziyo zenu azisoze zavuleka ngokweqiniso, zivulekela uNkulunkulu.

Lapho usumqonda uNkulunkulu wakho,

uzokuqonda okusenhliziyweni Yakhe,

bese ujabulela okukuye ngakho konke ukukholwa nokunaka kwakho.

Lapho ujabulela okusenhliziyweni kaNkulunkulu, kancane kancane, usuku nosuku,

lapho ujabulela okusenhliziyweni kaNkulunkulu,

inhliziyo yakho izovulekela Yena.

II

Lapho inhliziyo yakho ivuleka ngokweqiniso,

lapho inhliziyo yakho ivuleka ngokweqiniso,

uzobona ukwedelela,

uzobona ihlazo lezicelo zakho ezinkulukazi nezobugovu.

Lapho inhliziyo yakho ivuleka ngokweqiniso,

lapho inhliziyo yakho ivuleka ngokweqiniso,

uzobona umhlaba ongenamkhawulo wenhliziyo kaNkulunkulu,

futhi ube sendaweeni yezimanga okungakaze kuxoxwe ngazo.

Kule ndawo akukho ukuwaka,

ayikho inkohliso, futhi abukho ububi.

Kuphela kunobuqotho nokwethembeka; ukulunga nomusa kuphela.

III

Uwuthando, uyanakekela, unozwelo olunganqamukiyo.

Empilweni yakho, kuzwakala intokozo, lapho uvulela uNkulunkulu inhliziyo yakho.

Ukuhlakanipha namandla Akhe kugcwalisa umhlaba ongenasiphetho,

kanjalo negunya nothando Lwakhe.

Ungakwazi ukubona lokho uNkulunkulu anakho nayikho,

okujabulisa Yena,

okukhathaza Yena, okudabukisa nokucasula Yena, kukhona ukuze kubonwe abantu bonke,

lapho uvulela uNkulunkulu inhliziyo Yakho, umeme Yena angene.

Kwethi Izwi Livela Lisenyameni

Unyazi LwaseMpumalanga, IBandla likaNkulunkulu uSomandla lasungulwa ngenxa yokuvela nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla, ukubuya kwesibili kweNkosi uJesu, uKristu wezinsuku zokugcina. Lakhiwe yibo bonke labo abawamukelayo umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla ezinsukwini zokugcina futhi banqotshwa basindiswa ngamazwi Akhe. Lasungulwa ngokuphelele nguNkulunkulu uSomandla ngokwakhe futhi liholwa Nguye njengoMalusi. Nakanjani, alisungulwanga umuntu. UKristu uyiqiniso, indlela, nokuphila. Izimvu zikaNkulunkulu ziyalizwa iphimbo likaNkulunkulu. Uma nje uhlala ufunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla, uzobona ukuba uNkulunkulu usevelile.

Isitatimende esikhethekile: Ukukhiqizwa kwalevidiyo kwenziwe njengesiqephu esingangesi nzuzo seBandla likaNkulunkulu uSomandla. Abalingisi abavela kulomukhiqizo basebenza ngaphansi kohlelo lokungenisa inzuzo, kanti futhi abakhokhelwanga noma ingayiphi indlela. Le vidiyo akumele isakazelwe inzuzo kunoma iyiphi inhlangano yyesithathu, futhi siyathemba ukuthi wonke umuntu uzokwabela abanye ayisakaze ngokuvulelekile. Uma uyisakaza, sicela udalule umthombo wayo. Ngaphandle kwemvume yeBandla likaNkulunkulu uSomandla, akukho nhlangano, namaqembu omphakathi noma umuntu ongalimaza noma ashitshe okuqukethwe kule vidiyo.

Okuqukethwe kule vidiyo kuhunyushwe konke abahumushi abangongcweti. Nokho, ngenxa yokwehlukana ngokolimi njll., inani elincane lokunganembi aligwemeki. Uma uthola noma yikuphi ukunganembi okunjalo, sicela ubheke umbhalo wokuqala wesiShayina, futhi ukhululeke ukusithinta usazise.

Buka okuningi

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Abela

Khansela

Sithinte nge-Whatsapp