Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

South African Gospel Music - "Impilo Yethu Ayilona Ize" (A Cappella) | Loving God and Living For God

Uchungechunge Lwamavidiyo Omculo   6730  

Isingeniso

South African Gospel Music - "Impilo Yethu Ayilona Ize" (A Cappella) | Loving God and Living For God

I

Impilo yethu ayilona ize. Impilo yethu ayilona ize.

Namuhla sihlangana noNkulunkulu, sizwe umsebenzi Wakhe.

Simazile uNkulunkulu esenyameni, engokoqobo engowempela.

Siwubonile umsebenzi wakhe, umkhulu futhi umangalisa.

Usuku nosuku empilweni yethu aluyilo ize.

Siqinisa uKristu njengeqiniso nokuphila!

Siqonda futhi sisingatha le mfihlakalo.

Izinyawo zethu zisendleleni ekhanyayo eya empilweni.

Singasathungathi, konke kusobala kithina.

Nkulunkulu, siyokuthanda njalo ngaphandle kokuzisola.

Sesilitholile iqiniso, impilo yaphakade sizoyizuza.

Impilo yethu ayilona ize, ayilona ize.

Impilo yethu ayilona ize. Impilo yethu ayilona ize.

II

Impilo yokuthanda uNkulunkulu, inesizathu, ayilona ize.

Sigcwalisa umsebenzi wethu wokufakaza Ngaye.

Sizuza ukunconywa nguNkulunkulu, samukela insindiso Yakhe.

Asiphileli ize; impilo yethu, inothile futhi igcwele.

Nkulunkulu, siyokuthanda njalo ngaphandle kokuzisola.

Sesilitholile iqiniso, impilo yaphakade sizoyizuza.

Impilo yethu ayilona ize, ayilona ize.

Impilo yethu ayilona ize. Impilo yethu ayilona ize.

III

Ngubani ongabusiseka ngaphezu kwethu?

Inhlanhla ingamamatheka ngokunotha nobubanzi obungaka?

Ngoba uNkulunkulu usinikeze okuningi kunakho konke akunikeze eminyakeni edlule.

Kufanele siphilele uNkulunkulu, owaphakamisa wena nami.

Kufanele sibuyisele lonke uthando asithululele lona.

Nkulunkulu, siyokuthanda njalo ngaphandle kokuzisola.

Sesilitholile iqiniso, impilo yaphakade sizoyizuza.

Impilo yethu ayilona ize, ayilona ize.

Impilo yethu ayilona ize. Impilo yethu ayilona ize.

Nkulunkulu, siyokuthanda njalo ngaphandle kokuzisola.

Sesilitholile iqiniso, impilo yaphakade sizoyizuza.

Impilo yethu ayilona ize, ayilona ize.

Impilo yethu ayilona ize. Impilo yethu ayilona ize.

umthombo Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Unyazi LwaseMpumalanga, IBandla likaNkulunkulu uSomandla lasungulwa ngenxa yokuvela nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla, ukubuya kwesibili kweNkosi uJesu, uKristu wezinsuku zokugcina. Lakhiwe yibo bonke labo abawamukelayo umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla ezinsukwini zokugcina futhi banqotshwa basindiswa ngamazwi Akhe. Lasungulwa ngokuphelele nguNkulunkulu uSomandla ngokwakhe futhi liholwa Nguye njengoMalusi. Nakanjani, alisungulwanga umuntu. UKristu uyiqiniso, indlela, nokuphila. Izimvu zikaNkulunkulu ziyalizwa iphimbo likaNkulunkulu. Uma nje uhlala ufunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla, uzobona ukuba uNkulunkulu usevelile.

Isitatimende esikhethekile: Ukukhiqizwa kwalevidiyo kwenziwe njengesiqephu esingangesi nzuzo seBandla likaNkulunkulu uSomandla. Abalingisi abavela kulomukhiqizo basebenza ngaphansi kohlelo lokungenisa inzuzo, kanti futhi abakhokhelwanga noma ingayiphi indlela. Le vidiyo akumele isakazelwe inzuzo kunoma iyiphi inhlangano yyesithathu, futhi siyathemba ukuthi wonke umuntu uzokwabela abanye ayisakaze ngokuvulelekile. Uma uyisakaza, sicela udalule umthombo wayo. Ngaphandle kwemvume yeBandla likaNkulunkulu uSomandla, akukho nhlangano, namaqembu omphakathi noma umuntu ongalimaza noma ashitshe okuqukethwe kule vidiyo.

Okuqukethwe kule vidiyo kuhunyushwe konke abahumushi abangongcweti. Nokho, ngenxa yokwehlukana ngokolimi njll., inani elincane lokunganembi aligwemeki. Uma uthola noma yikuphi ukunganembi okunjalo, sicela ubheke umbhalo wokuqala wesiShayina, futhi ukhululeke ukusithinta usazise.

Wamukelekile ukuthwebula i-app yeBandla LikaNkulunkulu uSomandla:

Dawuniloda I-App Mahhala

Amavidiyo Amangalisayo Akuholela Ekuthini Uqonde Umsebenzi kaNkulunkulu.

Dawuniloda I-App Mahhala

Amavidiyo Amangalisayo Akuholela Ekuthini Uqonde Umsebenzi kaNkulunkulu.