I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

多少个搜索结果

 多少个搜索结果

Ayikho imiphumela etholakele!

Zulu Gospel Music "Babusisiwe Labo Abemukela Umsebenzi KaNkulunkulu Omusha" 4:03
Zulu Gospel Music "UNkulunkulu Uyabazisa Labo Abamzwayo Nabalalela Yena" 3:03
South African Gospel Music 2018 “Ngabantu Abaqotho Kuphela Abanomfanekiso Wobuntu” 3:49
South African Gospel Music 2018 “Ukunamathela KuNkulunkulu” 5:17
South African Gospel Music “Ukubonga Nokudumisa KuNkulunkulu USomandla” 3:54
African Best Gospel Music “Labo Abathanda UNkulunkulu Ngobuqotho Bangabantu Abethembekile Bonke” 3:39
South African Gospel Music 2018 “O Sithandwa Sami, Ngilinde” Longing for God 5:00
South African Best gospel music 2018 “Kuyinjabulo Ukuba Umuntu Oqotho” 4:52
2018 South African best Gospel Music Video “Yiza Phambi KukaNkulunkulu Njalo” 4:46
South African Gospel Song “Lapho Uvulela UNkulunkulu Inhliziyo Yakho” 3:40
South African Gospel Music 2018 “Uthando Lwangempela LukaNkulunkulu” 2:55
South African Gospel Music 2018 "Iminyaka Eyizinkulungwane Ezimbili Yokulangazelela" 3:41
South African Gospel Music 2018 "Umthandazo Wabantu Baka-Nkulunkulu" - Live in the Light 3:49
South African Gospel Music - "Impilo Yethu Ayilona Ize" (A Cappella) | Loving God and Living For God 2:49
South African Gospel Music 2018 “Yonke Indlela Kanye Nawe” God Is Love 03:50
South African Gospel Music 2018 “Uthando Lweqiniso Luka-Nkulunkulu” (zulu christian music) 03:47
South African Gospel Music 2018 "Bonke Abantu Baphila Ekukhanyeni KukaNkulunkulu" 04:08
South African Gospel Music 2018 "Ingoma Yokunamathela Okusuka Enhliziyweni" 3:42