I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

zulu Gospel hymn "Khona Lapha, Khona Manje, Siyahlangana" Live in the Love of God

Iziqephu ze-MV Zombuso   1332  

Isingeniso

zulu Gospel hymn "Khona Lapha, Khona Manje, Siyahlangana" Live in the Love of God

I

Siyathandana, siwumndeni. Ah … ah …

Khona lapha, khona manje, siyahlangana; kuhlangana abantu abathanda uNkulunkulu.

Ngaphandle kokuchema, sinamathelene, injabulo nobumnandi kugcwalisa izinhliziyo zethu.

Izolo sishiye ihlazo nomuzwa wecala; namuhla siqonda omunye nomunye, sihlala othandweni lukaNkulunkulu.

Sindawonye, sijabule, sikhululekile enyameni. Bafowethu, bodadewethu, thandanani; siwumndeni

Ngaphandle kokuchema, sinamathelene. Ah … ah …

II

Khona lapha, khona manje, siyahlangana; kuhlangana abantu emhlabeni wonke.

Besonakalisiwe kodwa sasindiswa uNkulunkulu. Sinolimi olufanayo nenhliziyo efanayo, nesifiso esifanayo.

Sihlanganyela imizwa yethu ngesikhathi sihlukene; ngisho nesibhekane nakho nolwazi esilutholile.

Manje sihamba endleleni enhle kakhulu yokuphila, phambi kwethu, ikusasa eliqhakazile lethemba nokukhanya.

Ikusasa eliqhakazile, eligcwele ukukhanya. Ah … ah …

III

Khona lapha, khona manje, siyahlangana; kodwa maduze sizohlukana.

Sithwaliswe umyalo nentando kaNkulunkulu, sizohlukana ngenxa yomsebenzi kaNkulunkulu.

Lapho sisendawonye, siyahleka futhi sikhuluma kamnandi, lapho sihamba, siyakhuthazana.

Uthando lukaNkulunkulu, umthombo wokuthembeka kwethu kuze kube sekugcineni.

Ukuze sithole ikusasa elihle, sizokwenza noma yini esingakwenza.

Ukuze sithole ikusasa elihle, sizokwenza noma yini esingakwenza.

Khetha kulokhu: Landela iWundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Unyazi LwaseMpumalanga, IBandla likaNkulunkulu uSomandla lasungulwa ngenxa yokuvela nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla, ukubuya kwesibili kweNkosi uJesu, uKristu wezinsuku zokugcina. Lakhiwe yibo bonke labo abawamukelayo umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla ezinsukwini zokugcina futhi banqotshwa basindiswa ngamazwi Akhe. Lasungulwa ngokuphelele nguNkulunkulu uSomandla ngokwakhe futhi liholwa Nguye njengoMalusi. Nakanjani, alisungulwanga umuntu. UKristu uyiqiniso, indlela, nokuphila. Izimvu zikaNkulunkulu ziyalizwa iphimbo likaNkulunkulu. Uma nje uhlala ufunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla, uzobona ukuba uNkulunkulu usevelile.

Isitatimende esikhethekile: Ukukhiqizwa kwalevidiyo kwenziwe njengesiqephu esingangesi nzuzo seBandla likaNkulunkulu uSomandla. Abalingisi abavela kulomukhiqizo basebenza ngaphansi kohlelo lokungenisa inzuzo, kanti futhi abakhokhelwanga noma ingayiphi indlela. Le vidiyo akumele isakazelwe inzuzo kunoma iyiphi inhlangano yyesithathu, futhi siyathemba ukuthi wonke umuntu uzokwabela abanye ayisakaze ngokuvulelekile. Uma uyisakaza, sicela udalule umthombo wayo. Ngaphandle kwemvume yeBandla likaNkulunkulu uSomandla, akukho nhlangano, namaqembu omphakathi noma umuntu ongalimaza noma ashitshe okuqukethwe kule vidiyo.

Okuqukethwe kule vidiyo kuhunyushwe konke abahumushi abangongcweti. Nokho, ngenxa yokwehlukana ngokolimi njll., inani elincane lokunganembi aligwemeki. Uma uthola noma yikuphi ukunganembi okunjalo, sicela ubheke umbhalo wokuqala wesiShayina, futhi ukhululeke ukusithinta usazise.

Wamukelekile ukuthwebula i-app yeBandla LikaNkulunkulu uSomandla:  

Dawuniloda I-App Mahhala

Iqoqo Elihlukene Kabanzi Lamavidiyo  Bona Izenzo ZikaNkulunkulu

Dawuniloda I-App Mahhala

Iqoqo Elihlukene Kabanzi Lamavidiyo  Bona Izenzo ZikaNkulunkulu