Praise Song "Ukubonga Nokudumisa KuNkulunkulu USomandla" | Music Video (Zulu Subtitles)

October 21, 2021

Silethwe phambi kukaNkulunkulu. Amazwi Akhe siyawadla futhi siyawaphuza.

Umoya oNgcwele uyakhanyisela, siqonda iqiniso uNkulunkulu alikhulumayo.

Imikhuba yenkolo, siyilahlile, zonke lezo zibopho. Asithiyiwe yimithetho, izinhliziyo zethu zikhululiwe.

Futhi sijabule ngokungenzeka, siphila ekukhanyeni kukaNkulunkulu,

sijabule ngokungenzeka, siphila ekukhanyeni kukaNkulunkulu,

Ukubonga nokudumisa kuNkulunkulu uSomandla, oveza iqiniso kuso sonke isintu.

Ukubonga nokudumisa kuNkulunkulu uSomandla, sinendlela yokuguquka,

nokholo lwethu olungacacile luyancipha. Sihlabelela indumiso, o.

Silandela uNkulunkulu eduze, ukuqeqeshwa kombuso siyakwamukela.

Ukwahlulela kukaNkulunkulu kunjengenkemba, kudalula imicabango esinayo.

Ukuzithwala, ukuzicabangela, namanga akufihlwa. Kulapho kuphela ngibona khona iqiniso lami.

Ngamahloni ngiwa kuNkulunkulu, ngidaluliwe.

Ukubonga nokudumisa kuNkulunkulu uSomandla, oveza iqiniso kuso sonke isintu.

Ukubonga nokudumisa kuNkulunkulu uSomandla,

sibukana ubuso nobuso noNkulunkulu, futhi enjabulweni Yakhe siyathokoza.

Ukubonga nokudumisa kuNkulunkulu uSomandla. Ungcwele, ulungile, o.

Isifiso sami ngukwenza iqiniso, ukushiya inyama,

ukuzalwa kabusha, ukududuza inhliziyo Yakho.

Ukubonga nokudumisa kuNkulunkulu uSomandla, ukwahlulela Kwakho kungisindise ngempela.

Ukubonga nokudumisa kuNkulunkulu uSomandla, isimo sami siguqukile.

Ngenxa Yakho, ngibusisiwe,

o, ngibusisiwe.

kwethi Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Buka okuningi

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Abela

Khansela

Sithinte nge-Whatsapp