Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Gospel Movie "Ubani iNkosi Yami" Ingabe YiBhayibheli INkosi, Noma UNkulunkulu? (Iziqeshana)

Uchungechunge Lwamabhayisikobho Evangeli   2783  

Isingeniso

ULiu Zhizhong ungumzwalane omdala wendlu yebandla lasendaweni eShayina. Usebeyikholwa ngaphezulu kweminyaka engamashumi amathathu, futhi ubesolokhu egcizelela ukuthi “iBhayibheli liphefumulelwe nguNkulunkulu,” “iBhayibheli limele uNkulunkulu, ukukholelwa kuNkulunkulu wukukholelwa eBhayibhelini, ukukholelwa eBhayibhelini wukukholelwa kuNkulunkulu.” Enhliziyweni yakhe, iBhayibheli libaluleke kakhulu. Ngenxa yothando lwakhe nokholo lokuthathwa yiBhayibheli, akakaze afune noma abheke kumsebenzi wezinsuku zokugcina kaNkulunkulu uSomandla. Kwaze kwathi ngelinye ilanga, lapho avimba amakholwa ukuba afunde amazwi kaNkulunkulu uSomandla kwi-Inthanethi, engazelele wahlangana nomshumayeli ovela eBandleni likaNkulunkulu uSomandla. Emva kwezinkulumo-mpikiswano ezinzima mayelana neqiniso, ekugcineni wakwazi ukubona ubudlelwane phakathi kweBhayibheli noNkulunkulu ngokucacile? Ngabe wakwazi ukuhlehla eBhayibhelini ukuze aqondisise ukuthi uKristu uyiqiniso, indlela kanye nokuphila? Ngabe uyakuhlwithelwa phambi kukaNkulunkulu?


Unyazi LwaseMpumalanga, IBandla likaNkulunkulu uSomandla lasungulwa ngenxa yokuvela nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla, ukubuya kwesibili kweNkosi uJesu, uKristu wezinsuku zokugcina. Lakhiwe yibo bonke labo abawamukelayo umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla ezinsukwini zokugcina futhi banqotshwa basindiswa ngamazwi Akhe. Lasungulwa ngokuphelele nguNkulunkulu uSomandla ngokwakhe futhi liholwa Nguye njengoMalusi. Nakanjani, alisungulwanga umuntu. UKristu uyiqiniso, indlela, nokuphila. Izimvu zikaNkulunkulu ziyalizwa iphimbo likaNkulunkulu. Uma nje uhlala ufunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla, uzobona ukuba uNkulunkulu usevelile.


Isitatimende esikhethekile: Ukukhiqizwa kwalevidiyo kwenziwe njengesiqephu esingangesi nzuzo seBandla likaNkulunkulu uSomandla. Abalingisi abavela kulomukhiqizo basebenza ngaphansi kohlelo lokungenisa inzuzo, kanti futhi abakhokhelwanga noma ingayiphi indlela. Le vidiyo akumele isakazelwe inzuzo kunoma iyiphi inhlangano yyesithathu, futhi siyathemba ukuthi wonke umuntu uzokwabela abanye ayisakaze ngokuvulelekile. Uma uyisakaza, sicela udalule umthombo wayo. Ngaphandle kwemvume yeBandla likaNkulunkulu uSomandla, akukho nhlangano, namaqembu omphakathi noma umuntu ongalimaza noma ashitshe okuqukethwe kule vidiyo.


Okuqukethwe kule vidiyo kuhunyushwe konke abahumushi abangongcweti. Nokho, ngenxa yokwehlukana ngokolimi njll., inani elincane lokunganembi aligwemeki. Uma uthola noma yikuphi ukunganembi okunjalo, sicela ubheke umbhalo wokuqala wesiShayina, futhi ukhululeke ukusithinta usazise.

Dawuniloda I-App Mahhala

Amavidiyo Amangalisayo Akuholela Ekuthini Uqonde Umsebenzi kaNkulunkulu.

Dawuniloda I-App Mahhala

Amavidiyo Amangalisayo Akuholela Ekuthini Uqonde Umsebenzi kaNkulunkulu.