Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Who Is My Lord? | Christian Short Film "The Three Self Church Is My Umbrella"

Ifilimu LeVangeli   0  

Isingeniso

Who Is My Lord? | Christian Short Film "The Three Self Church Is My Umbrella"

One time, the Chinese Communist government captured many Christians of the Church of Almighty God from a particular location late at night. This matter caused a huge commotion locally. It triggered discussions amongst the members of the Three-Self Church. Some people believed that the Eastern Lightning has suffered the Chinese Communist government's cruel suppression and persecution. It is too dangerous to believe in the Eastern Lightning, and it is safest to believe in the Three-Self Church. They will not suffer hardships and they will be able to enter the heavenly kingdom. Other people believed that the Eastern Lightning is indeed the true way, but the persecution and arrest it faces is too severe. If they were to believe, they thought that it is better to believe in secret. Once the Chinese Communist government topples, they can believe openly in Almighty God. Some people had investigated the Eastern Lightning and yet, they believed that the Eastern Lightning spreads the gospel and bears witness to the Lord with no regard to life or death and that they are praised by God. They thought that the people who hide inside the Three-Self Church are cowardly people who drift through life without purpose and that they are not worthy to enter into the heavenly kingdom. … After this heated discussion, was everyone able to know what kind of people are praised by the Lord and whether the fearful can enter into the heavenly kingdom?

Unyazi LwaseMpumalanga, IBandla likaNkulunkulu uSomandla lasungulwa ngenxa yokuvela nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla, ukubuya kwesibili kweNkosi uJesu, uKristu wezinsuku zokugcina. Lasungulwa ngokuphelele nguNkulunkulu uSomandla ngokwakhe, nakanjani alisungulwanga umuntu. Namuhla, amazwi kaNkulunkulu uSomandla, amavidiyo evangeli,amahubo endumiso nokunye sekusabalele umhlaba wonke kwinethiwekhi. Izimvu zikaNkulunkulu ziyalizwa iphimbo likaNkulunkulu. Uma uhlala ufunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla, uzobona ukuba uNkulunkulu usevelile!

Isitatimende esikhethekile: Ukukhiqizwa kwalevidiyo kwenziwe njengesiqephu esingangesi nzuzo seBandla likaNkulunkulu uSomandla.

Abalingisi abavela kulomukhiqizo basebenza ngaphansi kohlelo lokungenisa inzuzo, kanti futhi abakhokhelwanga noma ingayiphi indlela. Le vidiyo akumele isakazelwe inzuzo kunoma iyiphi inhlangano yyesithathu, futhi siyathemba ukuthi wonke umuntu uzokwabela abanye ayisakaze ngokuvulelekile. Uma uyisakaza, sicela udalule umthombo wayo. Ngaphandle kwemvume yeBandla likaNkulunkulu uSomandla, akukho nhlangano, namaqembu omphakathi noma umuntu ongalimaza noma ashitshe okuqukethwe kule vidiyo.

Dawuniloda I-App Mahhala

Amavidiyo Amangalisayo Akuholela Ekuthini Uqonde Umsebenzi kaNkulunkulu.

Dawuniloda I-App Mahhala

Amavidiyo Amangalisayo Akuholela Ekuthini Uqonde Umsebenzi kaNkulunkulu.