Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Umlando Wokuhlushwa Ngenxa Yenkolo eChina: ICEBO LOKUFIHLA UBUFAKAZI

Amavidiyo Okuphila   56  

Isingeniso

Selokhu lathatha izintambo Ezweni laseShayina ngo-1949, iqembu iChinese Communist Party alikaze liyeke ukuhlupha abantu abakholwayo. Libophe futhi labulala amaKristu ngokuzimisela okukhulu, laxosha futhi lahlukumeza amamishinari asebenza eShayina, lashaqa futhi lashisa inqwaba yamakhophi eBhayibheli, lavala futhi lacekela phansi amasonto, futhi ngaphandle kwempumelelo lazama ukuqeda zonke izindlu zokukhonzela. Le filimu ikhombisa ukushona okungazelele komKristu waseShayina ogama linguSong Xiaolan – ukufa iphoyisa le-CCP lachaza ngakho linikeza izincazelo ezingafani futhi ezishayisanayo. Emva kokuphenya, umndeni wakwaSong wathola ukuthi iphoyisa laliqamba amanga sonke lesi sikhathi. Isihlobo somndeni wakwaSong sathola kumthombo othembekile kwi-Public Security Bureau ukuthi uSong Xiaolan wayelandelwa sasinyenyela iphoyisa le-CCP ngenxa yokukholelwa kwakhe kuNkulunkulu futhi enza nemisebenzi yakhe. Ngenkathi amaphoyisa embopha, bamshaya waze wafa. Ukugwema ukujeziswa, amaphoyisa afihla iqiniso ngokuzakhela okwenzeka ngenkathi kufa uSong Xiaolan…

Unyazi LwaseMpumalanga, IBandla likaNkulunkulu uSomandla lasungulwa ngenxa yokuvela nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla, ukubuya kwesibili kweNkosi uJesu, uKristu wezinsuku zokugcina. Lasungulwa ngokuphelele nguNkulunkulu uSomandla ngokwakhe, nakanjani alisungulwanga umuntu. Namuhla, amazwi kaNkulunkulu uSomandla, amavidiyo evangeli,amahubo endumiso nokunye sekusabalele umhlaba wonke kwinethiwekhi. Izimvu zikaNkulunkulu ziyalizwa iphimbo likaNkulunkulu. Uma uhlala ufunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla, uzobona ukuba uNkulunkulu usevelile!

Isitatimende esikhethekile: Ukukhiqizwa kwalevidiyo kwenziwe njengesiqephu esingangesi nzuzo seBandla likaNkulunkulu uSomandla. Abalingisi abavela kulomukhiqizo basebenza ngaphansi kohlelo lokungenisa inzuzo, kanti futhi abakhokhelwanga noma ingayiphi indlela. Le vidiyo akumele isakazelwe inzuzo kunoma iyiphi inhlangano yyesithathu, futhi siyathemba ukuthi wonke umuntu uzokwabela abanye ayisakaze ngokuvulelekile. Uma uyisakaza, sicela udalule umthombo wayo. Ngaphandle kwemvume yeBandla likaNkulunkulu uSomandla, akukho nhlangano, namaqembu omphakathi noma umuntu ongalimaza noma ashitshe okuqukethwe kule vidiyo.

Okunye okuqukethwe kule vidiyo kususelwa: Wow!視覺特效Show 一手!影片素材上傳區!

https://www.youtube.com/channel/UCo2WsnnMMdo4x9FqETfHJ3g