Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

South Africa Christian Movie 2017 "EBUSIKA OBUBANDA KAKHULU" | The Testimony of a Christian

Religious Persecution   2977  

Isingeniso

Igama lakhe uXiao Li. Sekuphele ishumi leminyaka ekholelwa kuNkulunkulu. Ebusika bango-2012, waboshwa amaphoyisa eKhomishana YamaShayina esebandleni. Phakathi nophenyo, amaphoyisa ayemyenga, emsabisa, emlimaza futhi emhlukumeza ngoba ezama ukumenza adumaze uNkulunkulu ngokuthi adalule ukuthi bakuphi abaholi bebandla kanye nemali yebandla. Ikakhulu ngelinye ilanga elalinamakhaza ashubisa umnkantsha lapho amazinga okubanda ayengaphansi kwamadigri angu-20 ngaphansi kukaziro, wakhunyulwa ngenkani waba nqunu, wamanziswa ngamanzi aneqhwa, washokhwa ngogesi esithweni sangasese, futhi amaphoyisa amnika ngenkani amanzi esinaphi.... Wahlukunyezwa ngonya futhi wahlanjalazwa ngendlela engachazeki. Phakathi nokuphekwa ngemibuzo, wezwa ubuhlungu nokuhlazeka. Wathandaza kaningi kuNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu lamnika ukukhanya nesiqondiso esingaphelelwa isikhathi. Ngokholo namandla awamukela ezwini likaNkulunkulu, wakunqoba ukuhlunyezwa ngonya nokuhlaselwa amadimoni wenza ubufakazi obuhle kakhulu. Njengembali eqhakaza ebusika, waveza ubuhle obumangalisayo ngokuqhakaza ngaphansi kwezimo ezinzima, kwavela kuye iphunga elimnandi ...

Unyazi LwaseMpumalanga, IBandla likaNkulunkulu uSomandla lasungulwa ngenxa yokuvela nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla, ukubuya kwesibili kweNkosi uJesu, uKristu wezinsuku zokugcina. Lakhiwe yibo bonke labo abawamukelayo umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla ezinsukwini zokugcina futhi banqotshwa basindiswa ngamazwi Akhe. Lasungulwa ngokuphelele nguNkulunkulu uSomandla ngokwakhe futhi liholwa Nguye njengoMalusi. Nakanjani, alisungulwanga umuntu. UKristu uyiqiniso, indlela, nokuphila. Izimvu zikaNkulunkulu ziyalizwa iphimbo likaNkulunkulu. Uma nje uhlala ufunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla, uzobona ukuba uNkulunkulu usevelile.

Isitatimende esikhethekile: Ukukhiqizwa kwalevidiyo kwenziwe njengesiqephu esingangesi nzuzo seBandla likaNkulunkulu uSomandla. Abalingisi abavela kulomukhiqizo basebenza ngaphansi kohlelo lokungenisa inzuzo, kanti futhi abakhokhelwanga noma ingayiphi indlela. Le vidiyo akumele isakazelwe inzuzo kunoma iyiphi inhlangano yyesithathu, futhi siyathemba ukuthi wonke umuntu uzokwabela abanye ayisakaze ngokuvulelekile. Uma uyisakaza, sicela udalule umthombo wayo. Ngaphandle kwemvume yeBandla likaNkulunkulu uSomandla, akukho nhlangano, namaqembu omphakathi noma umuntu ongalimaza noma ashitshe okuqukethwe kule vidiyo.

Okuqukethwe kule vidiyo kuhunyushwe konke abahumushi abangongcweti. Nokho, ngenxa yokwehlukana ngokolimi njll., inani elincane lokunganembi aligwemeki. Uma uthola noma yikuphi ukunganembi okunjalo, sicela ubheke umbhalo wokuqala wesiShayina, futhi ukhululeke ukusithinta usazise.

Wamukelekile ukuthwebula i-app yeBandla LikaNkulunkulu uSomandla:  

Dawuniloda I-App Mahhala

Amavidiyo Amangalisayo Akuholela Ekuthini Uqonde Umsebenzi kaNkulunkulu.

Dawuniloda I-App Mahhala

Amavidiyo Amangalisayo Akuholela Ekuthini Uqonde Umsebenzi kaNkulunkulu.