Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke: Ukuba Sesimweni Somuntu | Okucashuniwe 121

October 01, 2020

Umuntu wonakaliswe uSathane, futhi uyisidalwa sikaNkulunkulu esiphakeme kunezinye, ngakho umuntu udinga ukusindiswa uNkulunkulu. Injongo yokusindisa kukaNkulunkulu ngumuntu, hhayi uSathane, futhi into okufanele isindiswe inyama yomuntu kanye nomphefumulo wakhe, hhayi udeveli. USathane uyena uNkulunkulu ahlose ukumbhubhisa, umuntu uyinjongo yensindiso kaNkulunkulu, futhi inyama yomuntu yonakaliswe uSathane, ngakho okusindiswa kuqala kufanele kube inyama yomuntu. Inyama yomuntu yonakaliswe kakhulu, futhi ibe yinto emelene noNkulunkulu, emelana ngisho ngokusobala noNkulunkulu futhi ize iphike ubukhona bukaNkulunkulu. Le nyama eyonakele ayinakulawuleka, futhi ayikho into okunzima ukubhekana nayo noma ukuyiguqula ukwedlula isimo esonakele senyama. USathane ufike aphazamise inyama yomuntu, futhi asebenzise inyama yomuntu ukuze aphazamise umsebenzi kaNkulunkulu kanye nohlelo lukaNkulunkulu, ngaleyo ndlela umuntu agcine esephenduke uSathane, kanye nesitha sikaNkulunkulu. Ukuze umuntu asindiswe, kumele aqale anqotshwe. Kungenxa yalokhu ukuthi uNkulunkulu amukele inselelo bese eba senyameni ukuze enze umsebenzi ahlose ukuwenza futhi alwe impi noSathane. Injongo Yakhe ukusindiswa kwesintu, esonakalisiwe, nokunqotshwa nokubhjiswa kukaSathane, ohlubuka Kuye. Unqoba uSathane ngomsebenzi Wakhe wokunqoba umuntu, abe esindisa isintu esonakele ngaso leso sikhathi. Ngalokho, kuwumsebenzi ofeza izinhloso ezimbili kanyekanye. Usebenza enyameni, akhulume enyameni, futhi enze wonke umsebenzi enyameni ukuze axhumane kangcono nomuntu futhi amnqobe kangcono umuntu. Isikhathi sokugcina uNkulunkulu aba kuso yinyama, umsebenzi Wakhe wezinsuku zokugcina uyophothulwa enyameni. Uyohlukanisa bonke abantu ngokwezinhlobo zabo, asonge wonke lo msebenzi wokuphatha, futhi aqede wonke umsebenzi Wakhe enyameni. Ngemva kokuphela kwawo wonke lo msebenzi Wakhe wasemhlabeni, uyoba ngumnqobi ngokuphelele. Esebenza enyameni, uNkulunkulu uyobe esesinqobe ngokuphelele isintu, futhi esesizuzile isintu. Ingabe lokho akusho yini ukuthi wonke umsebenzi kaNkulunkulu wokuphatha uyobe usufike ekugcineni? Lapho uNkulunkulu ephothula umsebenzi Wakhe wokuphatha enyameni, njengoba ehlule uSathane futhi wamnqoba, uSathane ngeke esaba nalo elinye ithuba lokonakalisa isintu. Umsebenzi kaNkulunkulu wokuqala esesimweni somuntu kwakuwukuhlengwa nokuthethelelwa kwezono zomuntu. Manje sekuwumsebenzi wokunqoba nokuzuza isintu ngokugcwele, ukuze uSathane engabe esaba nayo enye indlela yokwenza umsebenzi wakhe, futhi uyobe esehlulwe ngokuphelele, uNkulunkulu uyobe esenqobe ngokuphelele. Lona umsebenzi wenyama, futhi umsebenzi owenziwe uNkulunkulu uqobo.

Kucashunwe embhalweni othi Izwi Livela Lisenyameni

God Incarnate in the Last Days Ends God’s Management

I

God works in the flesh and speaks in the flesh, to better engage with and conquer man. When God first became flesh, He redeemed and forgave man’s sins. Now it’s the work of conquering and gaining mankind. The last time God becomes flesh, He’ll finish the work of the last days and classify all men according to their kind. He’ll end His management, all His work in the flesh. After His work on earth ends, He’ll be victorious.

II

When God in flesh has fully conquered and gained man, won’t this mean His management will have ended? When God ends His work in flesh and reigns victorious, Satan is defeated with no chance to corrupt man. This is the work, the work of the flesh done by God Himself! The last time God becomes flesh, He’ll finish the work of the last days and classify all men according to their kind. He’ll end His management, all His work in the flesh. After His work on earth ends, He’ll be victorious. The last time God becomes flesh, He’ll finish the work of the last days and classify all men according to their kind. He’ll end His management, all His work in the flesh. After His work on earth ends, He’ll be victorious, victorious, victorious.

from Follow the Lamb and Sing New Songs

Buka okuningi

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Abela

Khansela

Sithinte nge-Whatsapp