UNkulunkulu Usebenzisa Amazwi Ukudala Zonke Izinto UNkulunkulu Udala U-Adamu no-Eva UNowa U-Abrahama Ukubhubhisa KukaNkulunkulu Isodoma Yokusindiswa kweNineve nguNkulunkulu UJobe Umsebenzi Namazwi ENkosi UJesu UNkulunkulu unguMthombo Wokuphila Wazo Zonke Izinto Izehlakalo Eziyisithupha Ekuphileni Komuntu UNkulunkulu Uwulawula futhi Uwuphatha kanjani Umhlaba kaMoya Igunya Namandla Amazwi KaNkulunkulu
 • Indlela Yokwazi UNkulunkulu
  • UNkulunkulu Usebenzisa Amazwi Ukudala Zonke Izinto
  • UNkulunkulu Udala U-Adamu no-Eva
  • UNowa
  • U-Abrahama
  • Ukubhubhisa KukaNkulunkulu Isodoma
  • Yokusindiswa kweNineve nguNkulunkulu
  • UJobe
  • Umsebenzi Namazwi ENkosi UJesu
  • UNkulunkulu unguMthombo Wokuphila Wazo Zonke Izinto
  • Izehlakalo Eziyisithupha Ekuphileni Komuntu
  • UNkulunkulu Uwulawula futhi Uwuphatha kanjani Umhlaba kaMoya
  • Igunya Namandla Amazwi KaNkulunkulu
Ukubhubhisa KukaNkulunkulu Isodoma

Ukubhubhiswa kweSodoma nguNkulunkulu

UGenesise 18:26 Futhi uJehova wathi, Uma eSodoma ngithola abangamashumi amahlanu abalungileyo ngaphakathi kwedolobha, khona-ke ngizohawukela yonke le …