Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Isixwayiso Nokukhanyiselwa Ubufakazi BukaJobe Obubunika Izizukulwane Ezilandelayo

58

Ngesikhathi esifanayo nesokuqonda inqubo uNkulunkulu azuza ngayo abantu, abantu nabo bayoqonda izinhloso nokubaluleka kokusebenzisa uSathane ekuvivinyeni uJobe. Abantu abasaphazanyiswa uvivinyo lukaJobe, futhi banemininingwane eminingi emisha ngokubaluleka kwakho. Abasakhathazeki ngokuthi ingabe nabo bayokwazi yini ukuvivinywa njengoJobe, futhi abasaphikisani nokuza kwezivivinyo zikaNkulunkulu. Ukholo lukaJobe, ukulalela, nobufakazi bakhe ekunqobeni uSathane kuwumthombo wosizo omkhulu ekukhuthazeni abantu. KuJobe babona ithemba ngensindiso yabo, futhi bayabona ukuthi ngokholo, nokulalela nokwesaba uNkulunkulu, kungenzeka kakhulu ukunqoba uSathane, uJobe, nokumelana naye. Bayabona ukuthi, uma nje besazithoba ebukhosini nasemalungiselelweni kaNkulunkulu, futhi babe nesifiso nokholo lokungamshiyi uNkulunkulu ngemva kokulahlekelwa yikho konke, bengamthela ngehlazo futhi bamnqobe uSathane, futhi kufanele bazimisele ukuma baqine ebufakazini babo—ngisho noma kusho ukulahlekelwa ukuphila kwabo—ukuze uSathane abaleke futhi ehlulwe kabuhlungu. Ubufakazi bukaJobe buyisixwayiso ezizukulwaneni ezilandelayo, futhi lesi sixwayiso sizitshela ukuthi uma zingamnqobi, uSathane uyohlale ezimangalela njalo futhi ezinakile, azisobe zaphunyuka ekuhlukunyezweni nasekuhlaselweni uSathane. Ubufakazi bukaJobe bukhanyisele izizukulwane ezizayo. Lokhu kukhanyiselwa kufundisa abantu ukuthi kulapho belungile futhi beqotho khona kuphela lapho beyokwazi khona ukwesaba uNkulunkulu bagweme okubi; sizifundisa ukuthi kulapho besaba khona uNkulunkulu futhi begwema okubi lapho beyonikeza khona ubufakazi obunamandla ngoNkulunkulu; uSathane ngeke azilawule uma zinikeza ubufakazi obunamandla, futhi ziphila ngesiqondiso nesivikelo sikaNkulunkulu—kulapho kuphela lapho ziyosindiswa khona ngeqiniso. Ubuntu bukaJobe nezinto ayezifuna ekuphileni kufanele kulingiswe yiwo wonke umuntu ofuna insindiso. Kube yinto ayiphilelayo kukho konke ukuphila kwakhe nendlela aziphatha ngayo phakathi nezilingo kubo bonke labo abesaba uNkulunkulu bagweme okubi.

Ubufakazi BukaJobe Buletha Indunduzo KuNkulunkulu

Ubufakazi BukaJobe Buletha Indunduzo KuNkulunkulu

Uma nginitshela manje ukuthi uJobe uyindoda enothando, ningase ningakwazi ukuthanda incazelo ekula mazwi, futhi ningase ningakwazi ukubamba isizathu sokuthi kungani ngikhulume ngalezi zinto; kodwa linda kuze kube yilapho nawe ubhekana nezilingo ngendlela efanayo nekaJobe, lapho udlula ezinhluphekweni, lapho usubhekene nezivivinyo ezihlelwe uNkulunkulu ngokuqondile, nalapho ukhipha konke, futhi ubekezelela ukuhlazeka nobunzima, ukuze ulwe noSathane futhi unikeze ubufakazi ngoNkulunkulu lapho ulingwa—khona-ke uyokwazi ukuthanda incazelo yala mazwi engiwakhulumayo. Ngaleso sikhathi, uyozizwa umncane kakhulu kuJobe, uyobona indlela uJobe anothando ngayo, nokuthi kufanele alingiswe; lapho kufika isikhathi uyobona indlela amazwi akhulunywa uJobe abaluleke ngayo kulabo abonakele abaphila kulezi zikhathi, futhi uyobona ukuthi kunzima kanjani ngabantu namuhla ukufeza izinto ezafezwa uJobe. Lapho unomuzwa wokuthi kunzima, uyokhathazeka ngenhliziyo kaNkulunkulu, uyolazisa inani elikhulu elakhokhwa uNkulunkulu ukuze azuze labo bantu, futhi yeka indlela okubaluleke ngayo lokho uNkulunkulu akwenzela isintu. Manje njengoba seniwazwile la mazwi, ingabe ninakho ukuqonda okunembile nombono ofanele ngoJobe? Emehlweni enu, ingabe uJobe wayeyindoda elungile futhi eqotho, eyesaba uNkulunkulu negwema okubi? Ngikholelwa ukuthi nakanjani abantu abaningi bazothi, Yebo. Ngenxa yokuthi amaqiniso embulwa uJobe awanakuphikwa yinoma imuphi umuntu noma uSathane. Awubufakazi obunamandla kakhulu bokunqoba kukaJobe uSathane. Lobu bufakazi banikezwa uJobe, futhi kwakungubufakazi bokuqala obatholwa uNkulunkulu. Ngakho lapho uJobe enqoba izilingo zikaSathane futhi efakaza ngoNkulunkulu, uNkulunkulu wabona ithemba kuJobe, futhi inhliziyo Yakhe yaduduzwa uJobe. Kusukela ekudalweni kuya kuJobe, kwakungokokuqala ngoNkulunkulu ukuthi aduduzwe umuntu, ezwe ukuthi kusho ukuthini ukududuzwa umuntu, futhi kwakungokokuqala ebona, futhi ezuza, ubufakazi beqiniso obabekwa phambi Kwakhe.

Ngethemba ukuthi nibuzwile ubufakazi bukaJobe, nokulandisa okwehlukahlukene ngoJobe, abaningi bazoba nezinhlelo ohambweni olusabahlalele. Ngakho, nginethemba lokuthi abantu abakhathazeke kakhulu nabesabayo, kancane kancane bazoqala ukukhululeka emzimbeni nasengqondweni. …

Amavesi angezansi nawo alandisa ngoJobe. Ake siqhubeke sifunde.

kwethi Izwi Livela Lisenyameni

Okuqukethwe Okuhlobene