I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Ingqikithi KaKristu Inqunywa Ngumsebenzi Namazwi Akhe

 I

Ingqikithi kaKristu inqunywa ngumsebenzi namazwi akhe

Ngenhliziyo eneqiniso, uqeda lokho akunikiwe,

ukhonza uNkulunkulu osezulwini futhi afune intando kaYise.

Konke lokhu kunqunywa yingqikithi Yakhe, kanjalo nezambulo Zakhe zemvelo.

Zibizwa kanjalo ngoba amazwi Akhe awakhona ukulingisa,

noma asuka eminyakeni yokukhuliswa noma ekufundisweni umuntu.

Awafundwa noma awokuzihlobisela, kodwa awemvelo. Awu …

Awafundwa noma awokuzihlobisela, kodwa awemvelo. Awu …

 II

Umuntu angawuphika umsebenzi Wakhe, amazwi nobuntu Bakhe,

bangaphika ngisho ukuphila Kwakhe kobuntu obuvamile,

kodwa hhayi inhliziyo Yakhe yangempela lapho ekhonza UNkulunkulu ezulwini.

Akekho ongaphika ukuthi ulapha ukuze azogcwalisa intando kaBaba osezulwini.

Futhi akekho ongaphika ubuqotho afuna ngabo uNkulunkulu uBaba.

Isiqu Sakhe singase singayijabulisi imizwa,

Inkulumo Yakhe ingase ingabi nomoya onyakazisayo,

Umsebenzi Wakhe ungase ungabi ngozamazamisa umhlaba noma izulu,

Njengokukholwa emcabangweni yomuntu.

Kodwa unguKristu ngempela, ogcwalisa intando kaYise,

ngenhliziyo eqinisile, nokuthoba okuphelele nokulalela kuze kube sekufeni. Awu …

Yingoba ingqikithi Yakhe ngekaKristu.

Iqiniso okulukhuni ukulikholwa kodwa impela likhona.

Iqiniso okulukhuni, okulukhuni ukulikholwa kodwa impela likhona.

Iqiniso okulukhuni, kulukhuni ukulikholwa kodwa impela likhona. Awu …

Okwedlule:Umsebenzi Wenyama NoMoya Kungokwengqikithi Efanayo

Okulandelayo:Yilabo Abanqoba USathane Ngokugcwele Kuphela Abasindiswayo

Ungase Uthande Nalezi