I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Umkhuba Wokufuna Iqiniso

 I

Kukho konke ohlangana nakho, yazi ukuthi yiziphi izingxenye zeqiniso

ezihambelana nalokhu okuphambi kwakho.

Uma ufuna intando kaNkulunkulu ngaphandle kokwazi iqiniso,

akunazithelo futhi kunobumpumputhe, ngeke kuholele ndawo.

Ngabe isimo sakho sineqhaza endleleni oqonda ngayo iqiniso?

Uyazibuza kohlangana nakho ukuthi yiliphi iqiniso elizwakala lingelempela?

 II

Kukho konke ohlangana nakho, funa izingxenye zeqiniso

ezwini likaNkulunkulu ezihlobene nalokhu.

Bese ubheka indlela okuyiyona ekufanele.

Iyokusiza ukuthi wazi intando kaNkulunkulu kukho konke.

Ngabe isimo sakho sineqhaza endleleni oqonda ngayo iqiniso?

Uyazibuza kohlangana nakho ukuthi yiliphi iqiniso elizwakala lingelempela?

Funa la maqiniso-ke futhi uyothola lokho intando kaNkulunkulu eyikho kukho konke okwenzayo.

 III

Ukufuna nokwenza iqiniso

akufani nokunamathela endleleni nje noma emfundisweni.

Iqiniso alisona isibalo esithile noma umthetho. Liyimpilo futhi liyaphila!

Liwumthetho umuntu okufanele awulandele, into oyidingayo empilweni yakho.

Ngakho, landela lo mcabango kukho konke odlula kukho.

Ngabe isimo sakho sineqhaza endleleni oqonda ngayo iqiniso?

Uyazibuza kohlangana nakho ukuthi yiliphi iqiniso elizwakala lingelempela?

Ngabe isimo sakho sineqhaza endleleni oqonda ngayo iqiniso?

Uyazibuza kohlangana nakho ukuthi yiliphi iqiniso elizwakala lingelempela?

Funa la maqiniso-ke futhi uyothola lokho intando kaNkulunkulu eyikho kukho konke okwenzayo.

Okwedlule:Lowo Ongukuba Sesimweni Somuntu KukaNkulunkulu Uyophatha Ingqikithi KaNkulunkulu

Okulandelayo:Ingabe Uyawazi Umthombo Wokuphila Okuphakade?

Okuqukethwe Okuhlobene

 • Zilandelwa kanjani izinyathelo zikaNkulunkulu

   I Njengoba sifuna izinyathelo zikaNkulunkulu, kumele sifune intando Yakhe, sifune amazwi nokukhuluma Kwakhe. Ngokuba lapho kunamazwi amasha Akhe…

 • Thula Phambi KukaNkulunkulu

   I Inhliziyo ethule ngempela phambi kukaNkulunkulu ngeke ihlushwe umhlaba, noma umuntu, isenzo noma into; thula phambi kukaNkulunkulu. Konke okub…

 • UNkulunkulu Uba Yinyama Ukuze Asindise Isintu

  1. Namuhla wusuku, ingabe usubonile? Kuyinto enkulu ukuba uNkulunkulu eze phakathi kwabantu. Uze ukuzosindisa umuntu, ukunqoba uSathane – isizathu sok…

 • Uyakwazi Ukuthunywa Kwakho

   I Uyawazi yini umthwalo, umsebenzi nokuthunywa okusehlombe lakho? Sikuphi isenzakalo esingokomlando wakho wokuthunywa? Uyoba kanjani ngumphathi …