I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Umhlaba Wonke Uyothokoza futhi Udumise UNkulunkulu

I

UNkulunkulu oyedwa wangempela ophethe zonke izinto emhlabeni nasezulwini

—uKristu onamandla onke!

Lokhu kungubufakazi bukaMoya oNgcwele.

Usebenzela ukwethula ubufakazi yonke indawo.

Ukuze kungabi namuntu onokungabaza. INkosi enqobayo,

uNkulunkulu uSomandla, unqobe umhlaba wonke.

Unqobe isono futhi wafeza ukuhlenga.

Dumisani iNkosi enqobayo yezulu nomhlaba.

Umhlaba wonke uyothokoza! UNkulunkulu uSomandla, ufanele ukudunyiswa!

Inkazimulo namandla makube Kuwe, Nkosi enkulu yezulu nomhlaba!

II

UNkulunkulu oyedwa wangempela ophethe zonke izinto emhlabeni nasezulwini

—uKristu onamandla onke!

Lokhu kungubufakazi bukaMoya oNgcwele.

Usebenzela ukwethula ubufakazi yonke indawo.

Uyasisindisa, noma sikhohlakele.

Uyasiphelelisa ukuze senze intando Yakhe.

Ubusa phezu komhlaba futhi ukubuyisa konke kuSathane

futhi uxoshela uSathane emgodini ongenamkhawulo.

Umhlaba wonke uyothokoza! UNkulunkulu uSomandla, ufanele ukudunyiswa!

Inkazimulo namandla makube Kuwe, Nkosi enkulu yezulu nomhlaba!

III

Wahlulela umhlaba. Akekho ongaphunyuka ezandleni Zakhe.

Ubusa njengeNkosi kuze kube phakade.

Umhlaba wonke uyothokoza! UNkulunkulu uSomandla ufanele ukudunyiswa!

Inkazimulo namandla makube Kuwe, Nkosi enkulu yezulu nomhlaba!

Umhlaba wonke uyothokoza! UNkulunkulu uSomandla ufanele ukudunyiswa!

Inkazimulo namandla makube Kuwe, Nkosi enkulu yezulu nomhlaba!

Okwedlule:UNkulunkulu Wenza Umsebenzi Omusha Kuzo Zonke Izinkathi

Okulandelayo:Yesaba UNkulunkulu Ukuze Uzuze Ukuvikela Kwakhe

Okuqukethwe Okuhlobene

 • Ukubaluleka Komthandazo

   I Umthandazo ungenye yezindlela umuntu asebenzisana ngazo noNkulunkulu, ukubiza uMoya Wakhe kanye nokuthintwa nguNkulunkulu. Uma uthandaza ngokw…

 • Zilandelwa kanjani izinyathelo zikaNkulunkulu

   I Njengoba sifuna izinyathelo zikaNkulunkulu, kumele sifune intando Yakhe, sifune amazwi nokukhuluma Kwakhe. Ngokuba lapho kunamazwi amasha Akhe…

 • Umthandazo Wangempela

   I Umthandazo wangempela ungukukhuluma amazwi enhliziyo yakho kuNkulunkulu. Usekelwe entandweni nasezwini likaNkulunkulu. Umthandazo wangempela u…

 • Woza eSiyoni Ngokudumisa

  1. Woza eSiyoni ngokudumisa. Ikhaya likaNkulunkulu selivelile. Woza eSiyoni ngokudumisa. Konke kucula izindumiso zegama Lakhe elingcwele; liyasabalala…