I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Yonke Indawo Yintsha Ceke Enkazimulweni KaNkulunkulu

I

Ngaphakathi kombuso Wakhe, kuphuma amazwi kaNkulunkulu.

Futhi uhamba yonke indawo emhlabeni.

Futhi unqobe phezu kwazo zonke izindawo zomhlaba,

phezu kwalo lonke izwe elingahlanzekile nelingcolile.

Hhayi izulu kuphela kodwa umhlaba uyaguquka.

Futhi maduze umhlaba uzokwenziwa musha.

Yonke indawo yintsha ceke enkazimulweni KaNkulunkulu

Yinto emangalisayo yokubonwa yibo bonke.

Kusengathi umuntu uphila ezulwini umuntu alicabangayo,

elikhululekile ekubanjweni uSathane nokushaywa yizitha.

II

Kude phezu komkhathi, inqwaba yezinkanyezi

zithatha indawo yazo esibhakabhakeni ngokomyalo kaNkulunkulu,

zikhanyisa ukukhanya kwazo ezifundeni zamazulu

ukuze zifinyelele emhlabeni emahoreni omnyama.

Akekho olokotha ukugodla imicabango yokungalaleli.

Yonke indawo yintsha ceke enkazimulweni kaNkulunkulu.

Yinto emangalisayo yokubonwa yibo bonke.

Kusengathi umuntu uphila ezulwini umuntu alicabangayo,

elikhululekile ekubanjweni uSathane nokushaywa yizitha.

III

Ngesinqumo esingcwele sikaNkulunkulu, izulu nomhlaba linokuhleleka okuphelele.

Akukho okulokotha kuphazamise; ukuhlangana okungakaze kwehlukaniswe.

Ngesinqumo esingcwele sikaNkulunkulu, izulu nomhlaba linokuhleleka okuphelele.

Akukho okulokotha kuphazamise; ukuhlangana okungakaze kwehlukaniswe.

Yonke indawo yintsha ceke enkazimulweni kaNkulunkulu

Yinto emangalisayo yokubonwa yibo bonke.

Kusengathi umuntu uphila ezulwini umuntu alicabangayo,

elikhululekile ekubanjweni uSathane nokushaywa yizitha.

Yonke indawo yintsha ceke enkazimulweni kaNkulunkulu.

Yinto emangalisayo yokubonwa yibo bonke.

Kusengathi umuntu uphila ezulwini umuntu alicabangayo,

elikhululekile ekubanjweni uSathane nokushaywa yizitha.

Yonke indawo yintsha ceke enkazimulweni kaNkulunkulu

Okwedlule:UNkulunkulu Uvele eMpumalanga Yomhlaba Ngenkazimulo

Okulandelayo:Igama LikaNkulunkulu Lizokhazinyuliswa Phakathi Kwabezizwe

Okuqukethwe Okuhlobene

 • Umthandazo Wangempela

   I Umthandazo wangempela ungukukhuluma amazwi enhliziyo yakho kuNkulunkulu. Usekelwe entandweni nasezwini likaNkulunkulu. Umthandazo wangempela u…

 • UNkulunkulu Uyehla Nesahlulelo

  Esehlela esizweni sikadrako omkhulu obomvu. UNkulunkulu uyaphenduka abheke umhlaba bese uqala uzamazama. Ngabe ikhona indawo engabhekani nokwahlulela …

 • Umkhuba Wokufuna Iqiniso

   I Kukho konke ohlangana nakho, yazi ukuthi yiziphi izingxenye zeqiniso ezihambelana nalokhu okuphambi kwakho. Uma ufuna intando kaNkulunkulu nga…

 • Ihubo Lombuso (1) Umbuso Sewehlele Emhlabeni

  Umbuso kaNkulunkulu usufikile emhlabeni; ubuntu bukaNkulunkulu bugcwele futhi bucebile. Ubani ongama nje angajabuli? Ubani ongama nje angadansi? O Siy…