I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

多少个搜索结果

 多少个搜索结果

Ayikho imiphumela etholakele!

Zulu Gospel Music "Babusisiwe Labo Abemukela Umsebenzi KaNkulunkulu Omusha" 4:03
Zulu Gospel Song "UNkulunkulu Uyabazisa Labo Abamzwayo Nabalalela Yena" 3:03
Best South African Gospel Music 2018 "Ngabantu Abaqotho Kuphela Abanomfanekiso Wobuntu" 3:49
Best Gospel Music 2018 South Africa "Ukubonga Nokudumisa KuNkulunkulu USomandla" 3:54
South African Gospel Music 2018 "O Sithandwa Sami, Ngilinde" Longing for God 5:00
South African Best gospel music 2018 "Kuyinjabulo Ukuba Umuntu Oqotho" 4:52
2018 South African Best Gospel  Music Video "Yiza Phambi KukaNkulunkulu Njalo" 4:46
South African Gospel Song "Lapho Uvulela UNkulunkulu Inhliziyo Yakho" 3:40
South African Gospel Song "Uthando Lwangempela LukaNkulunkulu" 2:55
Best South Africa Christian Music 2018 "Iminyaka Eyizinkulungwane Ezimbili Yokulangazelela" 3:41
South African Gospel Music - "Impilo Yethu Ayilona Ize" (A Cappella) | Loving God and Living For God 2:48
Christian Music Video "Umthandazo Wabantu BakaNkulunkulu" - Live in the Light 3:49
Zulu Best Christian Video "Yonke Indlela Kanye Nawe" God Is Love 3:50
Thank God for His Salvation "Uthando Lweqiniso LukaNkulunkulu" (zulu christian music) 3:47
Christian Music - "Ukuthanda uNkulunkulu Ongokoqobo Ngazo Zonke Izinhliziyo Zethu" - Zulu A Cappella 6:10
Zulu Best Christian Music - A Cappella "Dumisani Ukuphila Okusha" | Gcwala Uthando lukaNkulunkulu 4:37
"Ngizothanda UNkulunkulu Kuze Kube Phakade" Thanda uNkulunkulu Ngenhliziyo Yami Yonke 3:11
Qala Impilo Entsha "Ngilubonile Uthando LukaNkulunkulu" - Zulu Christian Gospel Song 5:30