Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Isahluko 29

Ngabe uyazi ukuthi isikhathi siyacindezela? Ngakho-ke esikhathini esifishane uzothembela Kimi ulahle kude zonke izinto ezingahambisani nesimo Sami: ukungazi, ukuthatha kancane ukwenza izinto, imicabango engacacile, ukuba nenhliziyo ethambile, intando engaqinile, ukungabi namqondo, imizwa enengcindezi, ukudideka kanye nokungakwazi ukwahlulela. Lokhu kufanele kulahlwe ngokushesha okunokwenzeka. NginguNkulunkulu uSomandla! Inqobo nje uma ufisa ukubambisana Nami, ngizolapha konke okukugulisayo. NginguNkulunkulu obheka ekujuleni ezinhliziyweni zabantu, ngikwazi konke ukugula kwakho nalapho amaphutha akho ekhona. Lezi yizinto ezikuvimbela ukuthi uqhubekele phambili empilweni yakho, futhi kumele zilahlwe ngokushesha. Kungenjalo, intando Yami angeke ifezeke phezu kwakho. Lokhu okukhanyiswa ukukhanya Kwami, kumele uthembele Kimi ukuthi ukuxoshe, uphile Ngami njalo, usondele Kimi, futhi nezenzo zakho kumele zambule umfanekiso Wami. Uzohlanganyela Nami ngokwengeziwe uma ungaqinisekile ngokuthi kumele wenzeni, ngizokuqondisa ezenzweni ezifanele ukuze uye phambili. Uma ungaqinisekile, ungenzi izenzo ngokunganaki, linda nje isikhathi Sami. Yiba nomoya ozinzile, ungavumeli intshisekelo yakho ishise noma ibande; kumele ube nenhliziyo ehlala ngokungihlonipha. Lokhu okwenza phambi Kwami noma uma ngingabhekile kumele kuhlale kuhambisana nezifiso Zami. Ungazwelani namuntu egameni Lami, noma ngabe umyeni wakho noma ilungu lomndeni; akwemukelekile, noma ngabe balunge kangakanani. Kumele wenze okusekelwe yiqiniso. Uma ungithanda, ngizokunika izibusiso ezinkulu. Angeke ngimelane namuphi ophikisayo. Thanda labo engibathandayo, futhi uzonde labo engibazondayo. Ungalaleli muntu, into, noma okuthile. Bheka ngomoya wakho ubone kahle abantu abasetshenziswa Yimi, xhumana nabantu bakomoya. Ungabi nokungazi; kumele uhlukanise. Ukolweni uyohlala uwukolweni kanti ukhula angeke lwakhula lube ukolweni, futhi kumele ukwazi ukubona izinhlobo ezahlukene zabantu. Kumele uqaphele kakhulu enkulumweni yakho futhi ugcine izinyawo zakho endleleni engiyihlosile. Lawa mazwi kumele acatshangisiswe kahle. Kumele ulahle ukuhlubuka kwakho uzenze ulungele ukusetshenziswa Yimi ngokushesha ongakwazi ngakho, ukuze inhliziyo Yami izokweneliseka.

Okwedlule:Isahluko 28

Okulandelayo:Isahluko 30

Okuqukethwe Okuhlobene

 • Isahluko 24

  Ukusola Kwami kuza phezu kwabo bonke abantu, kodwa kubuye kuhlale kukude nabo bonke abantu. Yonke impilo yomuntu ngamunye igcwele uthando nenzondo ebh…

 • Isahluko 19

  Njengoba umsebenzi woMoya oNgcwele uqhubekela phambili, uNkulunkulu uphinde wasingenisa endleleni entsha yomsebenzi woMoya oNgcwele. Ngenxa yalokho ak…

 • Indlela… (5)

  Wayengekho owayazi uMoya Ongcwele ngaphambilini, futhi empeleni babengazi ukuthi indlela kaMoya Ongcwele iyini. Yingakho abantu bebehlala bezihlaza ph…

 • Isahluko 17

  Izwi Lami likhala njengokuduma kwezulu, likhanyise amagumbi omane nomhlaba wonke, phakathi kokuduma kwezulu nokushaya konyazi, umuntu uqumbeka phansi.…