I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Isahluko 38

Akukhona ukuthi ukukholwa kwakho kulungile noma kumsulwa, kodwa kunalokho, umsebenzi Wami uyamangalisa! Konke kungenxa yomusa Wami! Akufanele ube ngisho nesincane isimo esikhohlakele sokuzicabangela noma ukuzithwala, kungenjalo umsebenzi wami kuwe ngeke uqhubeke. Kufanele uqonde ngokucacile ukuthi noma abantu bayawa noma bayama baqine akungenxa yabo, kungenxa Yami. Namuhla, uma ungasiqondi ngokucacile lesi sinyathelo, uyohluleka ukungena embusweni! Kufanele uqonde ukuthi okwenziwa[a] namuhla kungumsebenzi omangalisayo kaNkulunkulu; akuhlangene nomuntu. Zinamsebenzi muni izenzo zomuntu? Lapho bezicabangela, bezithwala, futhi benokuziqhenya, baphazamisa ukuphatha kukaNkulunkulu futhi babhidliza izinhlelo Zakhe. O, bantu abakhohlakele! Kufanele nifike ekwethembeleni Kimi namuhla; uma ningakwenzi, namuhla ngizokutshela ukuthi ngeke nithole lutho! Konke kuyoba yize futhi enikwenzayo ngeke kube namsebenzi!

Musa ukulibala noma ukungabaza; namuhla lowo nalowo kwabathanda Mina uyoba nokwenziwa komsebenzi Wami phezu kwakhe. Anginamsebenzi nalabo abangazithobi futhi bazehlise, futhi namuhla ngisebenzisa kuphela labo abathobe ngokuphelele. Labo kuphela abangithanda ngenhliziyo eqinisile, ababukelwa phansi ngabanye, abakwazi ukuzivula ngokugcwele Kimi, ngiyovuleleka ngokugcwele kuwe. Ngiyokwenza uqonde izinhloso Zami futhi ngazo zonke izikhathi uphambi Kwami wamukela izibusiso Zami. Namuhla labo abazikhandlela Mina, bezinikelela Mina, futhi bathwale imithwalo ngenxa Yami, ngeke nhlobo ngibaphathe ngokungalungile, futhi ukulunga Kwami kuvezwa ngalokho. Ungakhonondi Ngami; umusa Wami unanele. Ungamane futhi uwuthathe ukuze unambithe ubumnandi obungaqhathaniseki. Lokhu ngeke kwakhe uthando Lwami kuwe kuphela, kodwa kuyojulisa lolo thando futhi.

Umsebenzi Wami wenziwa isinyathelo ngesinyathelo, futhi awunabudlabha nhlobo, futhi ucacile. Ukuze ningilandele, kufanele futhi nenze lokhu: Bonani ukuziphatha Kwami futhi nifunde Kimi; ngale ndlela, uma nilandela izinyathelo Zami khona-ke niyolethwa ekubonakalisweni kombuso. Halalisani ngephimbo elilodwa! Madodana Ami! Umsebenzi kaNkulunkulu uyofezwa phezu kwenu qembu labantu. Anizizwa nibusisekile?

Kulukhuni ngempela ukukuqonda! Nginilethe lapha namuhla ukuze nibone umsebenzi Wami omangalisayo!

Imibhalo yaphansi:

a. Umbhalo wokuqala ushiya ukuthi “lokho okwenziwayo.”

Okwedlule:Isahluko 37

Okulandelayo:Isahluko 39

Okuqukethwe Okuhlobene