Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.
Zulu Gospel Music "Babusisiwe Labo Abemukela Umsebenzi KaNkulunkulu Omusha"

Zulu Gospel Music "Babusisiwe Labo Abemukela Umsebenzi KaNkulunkulu Omusha"

Zulu Gospel Song "Babusisiwe Labo Abemukela Umsebenzi KaNkulunkulu Omusha" Ihubo Lamazwi kaNkulunkulu I Babusisiwe bonke labo abakwazi ukulalela amazwi amanje kaMoya oNgcwele. Kungakhathaleki ukuthi babenjani, noma ukuthi iMoya oNgcwele wayesebenza kanjani phakathi kwabo, l… Umbhalo Ogcwele

Zulu Gospel Song "UNkulunkulu Uyabazisa Labo Abamzwayo Nabalalela Yena"

Zulu Gospel Song "UNkulunkulu Uyabazisa Labo Abamzwayo Nabalalela Yena"

Zulu Gospel Song "UNkulunkulu Uyabazisa Labo Abamzwayo Nabalalela Yena" I UNkulunkulu akanandaba nokuthi umuntu uthobekile noma mkhulu. Uma nje ezwa uNkulunkulu, elalela lokho uNkulunkulu akuyalayo nakunikezayo, ekwazi ukubambisana nomsebenzi Wakhe, nohlelo Lwakhe nentando … Umbhalo Ogcwele

UNkulunkulu Uyalela U-Abrahama Ukuba Anikele Ngo-Isaka

Ngokunika u-Abrahama indodana, amazwi uNkulunkulu ayewakhulume ku-Abrahama agcwaliseka. Lokho akusho ukuthi icebo likaNkulunkulu laphelela lapha; ngokuphambene, icebo elimangalisayo likaNkulunkulu lokuqondisa nensindiso … Umbhalo Ogcwele

Kungani uNkulunkulu ebusisa ibandla elamukela nelithobela umsebenzi Wakhe? Kungani eqalekisa izinhlangano zezenkolo?

2. Kungani uNkulunkulu ebusisa ibandla elamukela nelithobela umsebenzi Wakhe? Kungani eqalekisa izinhlangano zezenkolo?Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile:Indlela yokuchaza umsebenzi kaMoya oNgcwele ngokucacile ekwamukeleni … Umbhalo Ogcwele

Kungani kungokubhekana kanye nokuthobela umsebenzi kaNkulunkulu esimweni somuntu ukuba umuntu azi uNkulunkulu?

10. Kungani kungokubhekana kanye nokuthobela umsebenzi kaNkulunkulu esimweni somuntu ukuba umuntu azi uNkulunkulu?Izikhombo Zamavesi EBhayibheli:“Futhi uLizwi waba yinyama, futhi wahlala phakathi kwethu, (futhi sabona in… Umbhalo Ogcwele

Kunenjabulo Enkulu Ekwethembekeni

UGan’en Edolobheni LaseHefei, Esifundazweni Sase-AnhuiEmpilweni yami, yilokhu ngaphila ngamagama athi, “Umuntu akufanele abe nenhliziyo efuna ukulimaza abanye, kodwa aqaphele ukuze angalimali” ekuhlaleni nabantu. Angilok… Umbhalo Ogcwele