Jabulani, Nonke Nina Bantu!

Ekukhanyeni Kwami, abantu baphinde babona ukukhanya. Ezwini Lami, abantu bathola izinto abazijabulelayo. Ngivele eMpumalanga, ngisuka eMpumalanga. Lapho inkazimulo Yami ikhazimula, zonke izizwe ziyakhanya, konke kulethwa ekukhanyeni, ayikho into esala ebumnyameni. Embusweni, impilo abantu bakaNkulunkulu abayiphila noNkulunkulu inokujabula okungenakulinganiswa. Amanzi adansa ngokujabula ngempilo yabantu ebusisekile, izintaba zijabula kanye nabantu ngenala Yami. Bonke abantu bayashikashikeka, basebenza kanzima, bakhombisa ukwethembeka embusweni Wami. Embusweni, akusekho ukuvukela, akusekho ukudlubulunda; amazulu nomhlaba kuncike kokunye, umuntu kanye Nami sisondelana ngomuzwa ojulile, ngezinjabulo ezimnandi zokuphila, omunye encike komunye…. Ngalesi sikhathi, ngiqala ukuphila Kwami ezulwini. Ukuphazamisa kukaSathane akusekho, nabantu bangena ekuphumuleni. Kuwo wonke umhlaba, abantu Bami abakhethiwe baphila enkazimulweni Yami, babusiseke ngendlela engenakuqhathaniswa, hhayi njengabantu abaphila phakathi kwabantu, kodwa njengabantu abaphila noNkulunkulu. Sonke isintu esonakaliswe uSathane, futhi siphuze ubumuncu nobumnandi bokuphila kwaze kwaba sekugcineni. Manje, kungenzeka kanjani ukuthi umuntu angajabuli lapho ephila ekukhanyeni Kwami? Kungenzeka kanjani ukuthi umuntu awudedele kalula lo mzuzu omuhle kangaka futhi awuyeke wedlule? Nina Bantu! Culani iculo ezinhliziyweni zenu futhi ningidansele ngenjabulo! Phakamisani izinhliziyo zenu eziqotho nizinikele Kimi! Shayani izigubhu zenu ningidlalele ngentokozo! Ngisabalalisa ukujabula Kwami kuwo wonke umhlaba! Ngembulela abantu ubuso Bami obukhazimulayo! Ngizomemeza ngezwi elikhulu! Ngizonyukela ngaphezu komhlaba! Sengivele ngiyabusa phakathi kwabantu! Ngiyaphakanyiswa abantu! Ngintanta emazulwini aluhlaza ngaphezulu nabantu bahamba kanye Nami. Ngihamba phakathi kwabantu futhi abantu Bami bangizungezile! Izinhliziyo zabantu ziyajabula, amaculo abo azamazamisa umhlaba, aqhekeza izulu eliphezulu! Umhlaba awusamboziwe yinkungu; alusekho udaka, akusekho ukunqwabelana kwendle. Bantu abangcwele bomhlaba! Lapha nginihlola nikhombisa ubuso benu bangempela. Anibona abantu abembozwe ukungcola, kodwa ningabangcwele abahlanzeke njenge-jade, nonke ningabathandiweyo Bami, nonke niyangijabulisa! Zonke izinto ziphila kabusha! Abangcwele bonke sebebuyeleekungikhonzeni ezulwini, bangena ekusingatheni Kwami okufudumele, abasakhali, abasakhathazeki, bayazinikela Kimi, babuyela ekhaya Lami, futhi bazongithanda ngokungenamkhawulo ezweni lakubo! Abalokothibaguquke kuze kube phakade! Luphi usizi! Ziphi izinyembezi! Iphi inyama! Umhlaba uyedlula, kepha amazulu ahleli kuze kube phakade. Ngibonakala kubo bonke abantu, futhi bonke abantu bayangidumisa. Lokhu kuphila, lobu buhle, kusukela endulo kuze kube sekupheleni kwesikhathi, ngeke kuguquke. Lokhu ukuphila kombuso.

Okwedlule: Amazwi KaNkulunkulu Aya Emhlabeni Uwonkana—Isahluko 12

Okulandelayo: Amazwi KaNkulunkulu Aya Emhlabeni Uwonkana—Isahluko 26

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp