I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Isahluko 49

Ukuze kube nokusebenza ngokuhambisana, umuntu kufanele axhume ngokufanele, nokuthi abe nomdlandla nokucaca. Ngaphezu kwalokho, kufanele abe nomfutho, amandla, futhi achichime ukuzethemba, ukuze abanye bahlinzekwe futhi basuthe. Ukuze ungisebenzele kufanele usebenze njengokuhlosa Kwami, hhayi kuphela ngokulandela inhliziyo Yami, kodwa ngaphezu kwalokho ngokwanelisa izinhloso Zami, ukuze nganeliswe yilokho engikufezayo kuwe. Gcwalisa ukuphila kwakho ngezwi Lami, gcwalisa ukukhuluma Kwakho ngamandla Ami, yilokhu engikucela kuwe. Ngabe ukulandela izifiso zakho kuyabambula ubunjalo Bami? Ngabe lokho kuyoyanelisa inhliziyo Yami? Ngabe ungumuntu ozame ngempela ukuqonda inhliziyo Yami? Ngabe ngempela uzinikelele Mina? Ngabe uzikhandlele Mina? Ngabe uzindlile ngamazwi Ami?

Umuntu kufanele asebenzise ukuhlakanipha kuyo yonke ingxenye futhi asebenzise ukuhlakanipha ukuze ahambe ngendlela Yami ephelele. Labo abaziphatha ngokwezwi Lami bangabahlakaniphe kunabo bonke futhi labo abaziphatha ngokwezwi Lami bangabalalela kakhulu. Lokho engikushoyo kuyikho futhi awudingi ukuphikisana Nami noma uzame ukuqagulisana Nami. Konke engikushoyo nginawe emqondweni (noma ngabe ngiqinile noma ngithambile), uma ugxila ekulaleleni lokho kuyoba kuhle, futhi lokhu kuyindlela yokuhlakanipha kwangempela (futhi kuyindlela [a] yokugwema ukwehlelwa ukwahlulela kukaNkulunkulu). Namuhla endlini Yami ungahloniphi phambi Kwami bese usho ezinye izinto ngemuva Kwami. Ngifuna ukuthi ube ngokoqobo; akudingekile ukuthi usebenzise amazwi akhangayo. Kulabo abangokoqobo, kukhona konke. Kulabo abangenjalo, akukho lutho. Ngisho umzimba wabo uyobuyela ekushabalaleni nawo, ngoba ngaphandle kokuba ngokoqobo, akukho lutho; ayikho enye incazelo.

Okholweni lwenu kuNkulunkulu ngifuna nizimisele futhi ningenzi izinto [b] ngenxa yenzuzo nokulahlekelwa kwenu noma ngenxa yenu nje; kufanele nifune ukubeka izinyawo zenu endleleni yangempela, futhi ningaxegeli muntu noma nilawulwe yinoma ngubani. Lokhu kwaziwa njengokuba yinsika yebandla, umnqobi wombuso, kodwa ukwenza ngokunye kusho ukuthi awufanele ukuphila phambi Kwami.

Izimo zingehlukana, njengezindlela zokuba seduze Kwami. Abanye abantu bathanda ukusho amazwi azwakala kamnandi futhi bazenze abazinikeleyo ebusweni Bami. Nokho, ngemuva bawumonakalo ophelele futhi amazwi Ami awekho nhlobo kulokho abakwenzayo. Bayenyanyisa futhi bayacasula; akunakwenzeka ukuthi bangalethela umuntu ukufundisa okunosizo noma babe nento abangayinikeza. Anikwazi ukucabangela inhliziyo Yami futhi lokho kungenxa kuphela yokuthi anikwazi ukuba nokusondela noma ukuhlanganyela okwengeziwe Nami, ningenza ngikhathazeke futhi ngisebenze kanzima njalo egameni lenu.

Imibhalo yaphansi:

a. Umbhalo wokuqala ushiya ukuthi “futhi kuyindlela.”

b. Umbhalo wokuqala ushiya ukuthi “ningenzi izinto.”

Okwedlule:Isahluko 48

Okulandelayo:Isahluko 50

Okuqukethwe Okuhlobene

 • Isahluko 6

  Ezindabeni eziphathelene nezomoya, kumele nibe nozwelo ngempela; emazwini Ami kumele nilalelisise ngempela. Kumele nilwele ukufinyelela esigabeni laph…

 • Isahluko 12

  Uma unyazi lushaya luqhamuka ngaseMpumalanga—okuyisona sikhathi futhi engiqala ngaso ukukhuluma—ngalo mzuzu unyazi luyeza, kukhanye izulu nomhlaba, be…

 • Isahluko 34

  Ngake ngamema umuntu ukuthi azovakasha endlini yaMi, kodwa wayelokhu eshona le nale ngoba ngilokhu ngimshayela ucingo – kungathi, esikhundleni sokumme…

 • Isahluko 32

  Amazwi kaNkulunkulu ashiya abantu bezenwaya amakhanda; kungathi, ngenkathi ekhuluma, uNkulunkulu akamnaki umuntu ukhuluma emoyeni, kungathi akanamcaba…