I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Isahluko 41

Mayelana nezinkinga ezivela ebandleni, ungagcwali ukukhononda okuningi. Lapho ibandla lakhiwa awagwemeki amaphutha, kodwa ungethuki lapho ubhekene nezinkinga, zotha uziqoqe. Anginitshelanga lokho? Thandaza Kimi njalo, futhi ngiyokukhombisa ngokucacile. Ibandla liyinhliziyo Yami futhi liyimpokophelo Yami yokugcina, kungenzeka kanjani ukuba ngingalithandi? Ungesabi, lapho izinto ezinjengalezi zenzeka ebandleni, konke kuvunyelwe Yimi. Mana ube yiphimbo Lami. Kholwa ukuthi zonke izinto nazo zonke izindaba zivunyelwa yisihlalo Sami sobukhosi futhi konke kunezinhloso Zami ngaphakathi. Uma uqhubeka nokuhlanganyela okunenkani kuyokuba nezinkinga, usuke wacabanga ngemiphumela? Lokhu kuwuhlobo lwento uSathane azolusebenzisa. Woza phambi Kwami njalo. Ngizokhuluma ngokusobala: Uma uzokwenza into ngaphandle kokuza Kimi, khona-ke ungacabangi ukuthi uyakwazi ukuyiqeda. Yinina eningibeke kulesi simo.

Ungapheli amandla, ungabi buthakathaka, ngizokwambulela. Indlela eya embusweni ayilula kanjalo, akukho okulula kanjalo! Ufuna ukuthi izibusiso zize kalula, angithi? Namuhla wonke umuntu uzobhekana nezilingo ezinzima, kungenjalo inhliziyo enothando eninayo Ngami ngeke iqine ngokwengeziwe futhi ngeke nibe nothando lwangempela Lwami. Noma ngabe yizimo ezincane nje, wonke umuntu kufanele adlule kuzo, ukuthi nje ziyehlukana ngezinga elithile. Isimo singesinye sezibusiso Zami, bangaki abahlala beguqa phambi Kwami ukucela isibusiso Sami? Zingane eziyiziwula! Nihlala nizwa ukuthi amazwi ambalwa anenhlanhla abalwa njengezibusiso Zami, kodwa anizwa ukuthi ubunzima nabo bungesinye sezibusiso. Labo ababelana Nami ngobunzima bayokwabelana Nami futhi ngobumnandi. Lesi yisithembiso Sami nesibusiso Sami kini. Ningangabazi ukudla nokuphuza futhi nithokoze. Lapho kwedlula ubumnyama lapha kuzoba nokukhanya. Kumnyama kakhulu phambi kokusa; emva kwalesi sikhathi kuzoya ngokuya kukhanya, futhi ilanga lizophuma. Ungesabi noma ube novalo. Namuhla ngesekela amadodana Ami futhi ngiwaphathele amandla.

Lapho kuza emsebenzini webandla, ungasiyeki isibopho sakho. Uma ufuna ukuletha udaba phambi Kwami ngokuzinikela, uyoyithola indlela. Lapho kwenzeka into encane njengalena, uyesaba futhi wethuke, ungazi ukuthi wenzeni? Ngishilo izikhathi eziningi, “Sondelani kaningi Kimi!” Nizenzile ngokuzinikela izinto engicela ukuba nizenze? Nizindle izikhathi ezingaki ngezwi Lami? Ngakho, aninalo ulwazi olucacile. Lokho akuyona into eyenziwa yinina? Nigxeka abanye, anizizondi ngani? None izinto futhi emva kwalokho anikazinikeli futhi nisenza izinto ngokuthatha kalula; nizolinaka izwi lami.

Labo abalalelayo nabathobayo bazokwamukela izibusiso ezinkulu. Ebandleni, niyoma niqine ekufakazeni Ngami, nibambe iqiniso—okulungile kulungile nokungalungile akulungile—futhi ningadidi okumnyama nokumhlophe. Niyoba sempini noSathane futhi kufanele nimnqobe ngokuphelele ukuze angaphindi avuke. Kufanele ninikele ngakho konke ukuze nivikele ubufakazi Bami. Lokhu kuyinjongo yezenzo Zami, ningakukhohlwa lokhu. Kodwa manje, niyantula okholweni nasekwazini ukwehlukanisa izinto futhi nihlala ningakwazi ukuqonda izwi Lami nezinhloso Zami. Noma kunjalo, ningakhathazeki; konke kuqhubeka ngokwezinyathelo Zami futhi ukukhathazeka kuzala inkinga kuphela. Chitha isikhathi esengeziwe phambi Kwami futhi unganaki ukudla nokokugqoka komzimba wenyama. Funa izinhloso Zami njalo, futhi ngiyokukhombisa ngokucacile ukuthi ziyini. Uzoya ngokuya uthola izinhloso Zami kukho konke, ukuze ngibe nendlela yokungena kubo bonke ngaphandle kwezithiyo. Kuyokwanelisa inhliziyo Yami futhi niyokwamukela izibusiso Zami phakade naphakade!

Okwedlule:Isahluko 40

Okulandelayo:Isahluko 42

Okuqukethwe Okuhlobene

 • Ukwazi Izigaba Ezintathu Zomsebenzi KaNkulunkulu Kuyindlela Yokwazi UNkulunkulu

  Umsebenzi wokuphatha isintu uhlukaniswe waba izigaba ezintathu, okusho ukuthi umsebenzi wokusindisa isintu uhlukaniswe waba izigaba ezintathu. Lezi z…

 • Isahluko 31

  ANgikaze Ngibe nayo indawo ezinhliziyweni zabantu. Uma Ngibafuna ngeqiniso abantu, bavala amehlo bafifiyele bangazinaki izenzo Zami, kungathi konke eN…

 • Isahluko 37

  Kuwo wonke umlando, wonke umsebenzi engiwenzile—sonke isigaba salowo msebenzi – ubuqukethe izindlela Zami ezifanele zomsebenzi. Kungenxa yalokhu ukuth…

 • Izahluko 22 no-23

  Namuhla, bonke bafuna ukuqonda intando kaNkulunkulu kanye nokwazi isimo sikaNkulunkulu, kodwa akakho owazi isizathu sokuthi kungani bengakwazi ukulan…