I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Ukufakazela UNkulunkulu Kuwumsebenzi Womuntu

 I

UNkulunkulu ukunika ukuphila; yisipho osithola Kuye.

Ngakho kuwumsebenzi wakho ukufakaza Ngaye.

UNkulunkulu ukunika inkazimulo Yakhe, impilo Yakhe ama-Israyeli angabanga nayo.

Ngakho futhi kufanele unikele impilo nobusha bakho Kuye.

Unenkazimulo kaNkulunkulu, ngakho kufanele ufakazele uNkulunkulu. Kumisiwe.

 II

Kuyinhlanhla yakho ukunikwa inkazimulo kaNkulunkulu.

Ngakho kuwumsebenzi wakho ukufakaza ngenkazimulo Yakhe.

Uma ukholwa kuNkulunkulu ukuze uthole izibusiso kuphela,

umsebenzi Wakhe ngeke ube nomqondo, futhi ngeke ugcwalise isibopho sakho.

Unenkazimulo kaNkulunkulu, ngakho kufanele ufakazele uNkulunkulu. Kumisiwe

Okwedlule:Uyakwazi Ukuthunywa Kwakho

Okulandelayo:Vukani, Bambisanani NoNkulunkulu

Okuqukethwe Okuhlobene

 • Uyakwazi Ukuthunywa Kwakho

   I Uyawazi yini umthwalo, umsebenzi nokuthunywa okusehlombe lakho? Sikuphi isenzakalo esingokomlando wakho wokuthunywa? Uyoba kanjani ngumphathi …

 • Ukubaluleka Komthandazo

   I Umthandazo ungenye yezindlela umuntu asebenzisana ngazo noNkulunkulu, ukubiza uMoya Wakhe kanye nokuthintwa nguNkulunkulu. Uma uthandaza ngokw…

 • Usizi lweSintu esoNakele

  1. Umuntu uhambe noNkulunkulu, eminyakeni yonke nasezikhathini, engazi ukuthi uNkulunkulu unquma ngesiphelo sakho konke okuphilayo, engazi ukuthi uNk…

 • Ihubo Lombuso (1) Umbuso Sewehlele Emhlabeni

  Umbuso kaNkulunkulu usufikile emhlabeni; ubuntu bukaNkulunkulu bugcwele futhi bucebile. Ubani ongama nje angajabuli? Ubani ongama nje angadansi? O Siy…