Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

269 Ngizothanda UNkulunkulu Kuze Kube Phakade

I

O Nkulunkulu! Amazwi aKho angibuyisele Kuwe.

Ngiyakwamukela ukuqeqeshwa embusweni waKho imini nobusuku.

Ngokuvivinywa kaningi nangezinhlungu, ngezinsizi eziningi.

Izikhathi eziningi ngichiphiza izinyembezi futhi ngizizwa ngihlabekile enhliziyweni,

futhi izikhathi eziningi ngiye ngawela esicuphweni sikaSathane.

Kodwa awukaze ungishiye.

Uye wangihola ebunzimeni obuningi, wangigcina ezingozini eziningi.

Manje ngiyazi ukuthi ungithandile.

II

O Nkulunkulu! Ungiholele ekuphileni okusha.

Ngijabulela amazwi aKho, ngiyiqondile intando Yakho.

Amazwi aKho ayangahlulela futhi angijezise, futhi ahlanza ukonakala kwami.

Ekuvivinyweni ngiye ngafunda ukulalela Wena.

Ukukhula ezwini likaNkulunkulu, ngiye ngazi uNkulunkulu.

Ngizimisele ukwenza umsebenzi wami ukuze ngifakaze futhi ngikukhazimulise.

Ngizokuthanda ngaso sonke isikhathi.

Kungakhathaliseki ukuthi ngiyabusiswa noma ngiyaqalekiswa, ngizokujabulela ukuba semuseni waKho.

Ngizokunika uthando lweqiniso, futhi ngeke ngikulindise.

Ngizokunika uthando olumsulwa, futhi ngicela ulujabulele uthando lwami.

Ngizokunika lonke uthando lwami, futhi ngikwenze uluthole uthando lwami.

Ngizokuthanda ngaso sonke isikhathi; ukukwanelisa kuyisifiso sami.

Okwedlule:Yonke Indlela Kanye Nawe

Okulandelayo:Izwi Lenhliziyo Yomuntu Odaliwe

Okuqukethwe Okuhlobene