I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Ngizothanda UNkulunkulu Kuze Kube Phakade

I

O Nkulunkulu! Amazwi aKho angibuyisele Kuwe.

Ngiyakwamukela ukuqeqeshwa embusweni waKho imini nobusuku.

Ngokuvivinywa kaningi nangezinhlungu, ngezinsizi eziningi.

Izikhathi eziningi ngichiphiza izinyembezi futhi ngizizwa ngihlabekile enhliziyweni,

futhi izikhathi eziningi ngiye ngawela esicuphweni sikaSathane.

Kodwa awukaze ungishiye.

Uye wangihola ebunzimeni obuningi, wangigcina ezingozini eziningi.

Manje ngiyazi ukuthi ungithandile.

II

O Nkulunkulu! Ungiholele ekuphileni okusha.

Ngijabulela amazwi aKho, ngiyiqondile intando Yakho.

Amazwi aKho ayangahlulela futhi angijezise, futhi ahlanza ukonakala kwami.

Ekuvivinyweni ngiye ngafunda ukulalela Wena.

Ukukhula ezwini likaNkulunkulu, ngiye ngazi uNkulunkulu.

Ngizimisele ukwenza umsebenzi wami ukuze ngifakaze futhi ngikukhazimulise.

Ngizokuthanda ngaso sonke isikhathi.

Kungakhathaliseki ukuthi ngiyabusiswa noma ngiyaqalekiswa, ngizokujabulela ukuba semuseni waKho.

Ngizokunika uthando lweqiniso, futhi ngeke ngikulindise.

Ngizokunika uthando olumsulwa, futhi ngicela ulujabulele uthando lwami.

Ngizokunika lonke uthando lwami, futhi ngikwenze uluthole uthando lwami.

Ngizokuthanda ngaso sonke isikhathi; ukukwanelisa kuyisifiso sami.

Okwedlule:Dumisani Ukuphila Okusha

Okulandelayo:Kuyinjabulo Ukuba Umuntu Oqotho

Okuqukethwe Okuhlobene

 • Usizi lweSintu esoNakele

  1. Umuntu uhambe noNkulunkulu, eminyakeni yonke nasezikhathini, engazi ukuthi uNkulunkulu unquma ngesiphelo sakho konke okuphilayo, engazi ukuthi uNk…

 • Thula Phambi KukaNkulunkulu

   I Inhliziyo ethule ngempela phambi kukaNkulunkulu ngeke ihlushwe umhlaba, noma umuntu, isenzo noma into; thula phambi kukaNkulunkulu. Konke okub…

 • UNkulunkulu Uba Yinyama Ukuze Asindise Isintu

  1. Namuhla wusuku, ingabe usubonile? Kuyinto enkulu ukuba uNkulunkulu eze phakathi kwabantu. Uze ukuzosindisa umuntu, ukunqoba uSathane – isizathu sok…

 • Umthandazo Wangempela

   I Umthandazo wangempela ungukukhuluma amazwi enhliziyo yakho kuNkulunkulu. Usekelwe entandweni nasezwini likaNkulunkulu. Umthandazo wangempela u…