I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Ingoma Yokunamathela Okusuka Enhliziyweni

I

Uyena Yedwa, unguNkulunkulu enyameni.

Lokho akushoyo, lokho akwenzayo, konke kuyiqiniso.

Ukuhlakanipha kwaKhe, ukulunga kwaKhe, ngikuthanda konke.

Ukuhlangana Naye, ukuba Naye, angive ngibusisekile.

Uyena Yedwa, uNguNkulunkulu enyameni.

Lokho akushoyo, lokho awenzayo, konke kuyiqiniso.

Ukuhlakanipha kwaKhe, ukulunga kwaKhe, ngikuthanda konke.

Ukuhlangana Naye, ukuba Naye, angive ngibusisekile.

Inhliziyo yaKhe, uthando lwaKhe lunginqobile.

Mnikeze uthando, ukumlandela, yeka ukuthi ngikuthanda kanjani.

Ngiyamthanda, ngizizwa kahle, ngihluphekela Yena.

Ngimtholile, ngiphilela Yena, Ngizomthanda phakade.

II

Ukumnika inhliziyo yami, kuyangijabulisa.

Ngiphilela Yena ngaso sonke isikhathi, lokhu ukuphila kwami.

Ukumthanda, ukumkhonza, kuyinto enkulu kimi.

Ayikho enye into efunwa yinhliziyo yami, nganelisekile.

Ukukhathalela intando yaKhe, imicabango yaKhe, nokukhathazeka kwaKhe.

Kuyisifiso sami ukujabulisa nokwanelisa Yena.

Ngikhonza endlini kaNkulunkulu, ngigcwalise izifungo.

Ngimlalele, ngibe qotho Kuye, ngizinikele.

Inhliziyo yaKhe, uthando lwaKhe lunginqobile.

Mnikeze uthando, ukumlandela, yeka ukuthi ngikuthanda kanjani.

Ngiyamthanda, ngizizwa kahle, ngihluphekela Yena.

Ngimtholile, ngiphilela Yena, Ngizomthanda phakade.

Okwedlule:Ingoma Yothando Olumnandi

Okulandelayo:Uthando Lweqiniso LukaNkulunkulu

Okuqukethwe Okuhlobene