I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Imiphumela Yomsebenzi KaNkulunkulu Ezinsukwini Zokugcina Ifezwa Ngezwi

Imiphumela yomsebenzi kaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina

ifezwa ngezwi, ngezwi.

Izwi lisiza umuntu ukuba aqonde izimfihlakalo

nomsebenzi kaNkulunkulu emlandweni wonke.

Lilethela umuntu ukukhanyiseleka kukaMoya oNgcwele,

nolwazi lwezimfihlakalo ezivalelwe iminyaka engamakhulu.

Lichaza umsebenzi wabaprofethi nabaphostoli

nemithetho yangenkathi belenza.

Izwi lenza umuntu azi isimo sikaNkulunkulu,

kanye nokuhlubuka nengqikithi yakhe uqobo.

Ngalezi zinyathelo zomsebenzi kanye nawo wonke amazwi akhulunywayo,

umuntu ufinyelela ekwazini umsebenzi kaMoya,

futhi azi umsebenzi wenyama kaNkulunkulu osesimweni somuntu,

ngaphezu kwalokho sonke isimo Sakhe.

Ulwazi lwakho lomsebenzi kaNkulunkulu weminyaka eyizi-6,000

nalo lwatholakala ngezwi.

Yazi imicabango yakho emidala bese uyibeka eceleni-

ingabe nakho akutholakalanga yini ngezwi?

Esigabeni esandulelayo uJesu wenza izimangaliso,

kodwa akunjalo kulesi sigaba sokugcina.

Akubanga yini ngenxa yezwi ukuthi ekugcineni waqonda

ukuthi kungani ungaboni noma yiziphi izibonakaliso manje?

Amazwi akhulunywa kulesi sigaba ayawedlula

umsebenzi owawenziwa ngabaphostoli nabaprofethi besikhathi esedlule.

Ngisho neziprofetho ezenziwa ngabaprofethi,

imiphumela enjalo yayingeke yenzeke.

Abaprofethi baprofetha kuphela lokho okwakuzokwenzeka enkathini ezayo,

kodwa hhayi ngomsebenzi uNkulunkulu ayezowenza ngaleso sikhathi.

Abakhulumelanga ukuhola umuntu,ukunika iqiniso, nokwembula izimfihlakalo,

futhi bakhuluma kancane kakhulu,

futhi bakhuluma kancane kakhulu ukuze banike ukuphila.

Amazwi akhulunywa kulesi sigaba aqukethe isiprofetho neqiniso,

kodwa asebenza kakhulu ukunika ukuphila kumuntu.

Akufani neziprofetho zabaprofethi,

amazwi manje ayisigaba somsebenzi

wokuphila komuntu, ukuguqula isimo sakhe.

Okwedlule:Ezinsukwini Zokugcina UNkulunkulu Ufeza Konke Kakhulu Ngezwi

Okulandelayo:Ngamazwi KaKristu Wezinsuku Zokugcina Kuphela Angahlanza Nangaguqula Umuntu

Ungase Uthande Nalezi