I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Umthandazo Wabantu BakaNkulunkulu

I

Abantu bakaNkulunkulu baphakanyiswe ngaphambi kwesihlalo Sakhe, imithandazo eminingi ezinhliziyweni zabo.

UNkulunkulu ubusisa bonke ababuyela Kuyena; bonke baphila ekukhanyeni.

Khulekela ukuthi Umoya oNgcwele akhanyise izwi likaNkulunkulu ukuze sazi ngokugcwele intando kaNkulunkulu.

Sengathi bonke abantu bangathokozela izwi likaNkulunkulu bese beza bezofuna ukumazi uNkulunkulu.

Sengathi uNkulunkulu angasinika umusa Wakhe omningi, ukuze isimo sethu siguquke.

Sengathi uNkulunkulu angasiphelelisa ukuze sibe nhliziyonye namqondo munye Naye.

Sengathi uNkulunkulu angasiqoqa ukuze sikwazi ukuphelelisa umsebenzi wethu Kuye.

Sengathi Umoya oNgcwele angasihola nsuku zonke ukuze sishumayele futhi sifakaze ngoNkulunkulu.

II

Sengathi abantu bonke bangazi okuhle kokubi, balenze iqiniso.

Sengathi uNkulunkulu angajezisa abenzi bokubi bese ibandla lakhe lingaphazamiseki.

Sengathi abantu bonke bangaveza uthando lweqiniso kuNkulunkulu luzwakale lujabulisa futhi lumnandi.

Sengathi uNkulunkulu angasusa zonke izihibe ukuze sikwazi ukunikela konke okwethu Kuye.

Sengathi uNkulunkulu angagcina izinhliziyo zethu zimthanda, zingamshiyi.

Sengathi labo abamiswe nguNkulunkulu ngaphambilini bangabuyela ebukhoneni Bakhe.

Sengathi abantu bonke bangahlabelela indumiso kuNkulunkulu ofumane inkazimulo.

Sengathi uNkulunkulu angaba nabantu Bakhe, asigcine siphila othandweni Lwakhe.

Okwedlule:Ukuzimisela Ukulandela UNkulunkulu

Okulandelayo:Landela UNkulunkulu Endleleni Emagudlugudlu

Okuqukethwe Okuhlobene