I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

多少个搜索结果

 多少个搜索结果

Ayikho imiphumela etholakele!

South African Music Documentary "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" Musical Documentary 1:26:13
South African Gospel Choir Music "Abantu Baphinde Babuyela Esimweni Sobungcwele Abake baba Naso" (Zulu Subtitles) 56:35
The Lord Is in China | Praise the Salvation of the Incarnate God | "Gospel Choir 16th Performance" 14:51
Face to Face With God | Praise and Worship "Gospel Choir 17th Performance" 14:00
South African Music Documentary Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - UNkulunkulu Ebusa Phezu Kwezulu Nomhlaba (Zulu Subtitles) 3:11
South African Music Documentary Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - UNkulunkulu Ebusa Phezu Kwesiqalo Nekusasa Lesintu (Zulu Subtitles) 14:45
South African Music Documentary Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - UNkulunkulu Ebusa Phezu futhi Esimamisa Isintu Nazo Zonke Izinto (Zulu Subs) 9:31
South African Music Documentary Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - Ukudala KukaNkulunkulu Umhlaba (Zulu Subtitles) 5:26
South African Music Documentary Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke"  - Ukubhubhisa Umhlaba KukaNkulunkulu Ngozamcolo 4:22
South African Music Documentary Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke"  - Ukubhujiswa KweSodoma neGomora NguNkulunkulu 2:24
South African Music Documentary Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - UNkulunkulu Unikeza Umthetho (Zulu Subtitles) 4:46
South African Music Documentary Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke"  - Isethembiso SikaNkulunkulu Kuma-Israyeli 2:30
South African Music Documentary Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke"  - UNkulunkulu Uza Emhlabeni Futhi Uba Ngumnikelo Wesono 6:56
South African Music Documentary Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke"  - Ukuphakama Nokuwa Kombuso WamaRoma 8:19
South African Music Documentary Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - Ukuphakama Kombuso WamaNgisi Uqhuba Ukuthuthuka Kwesintu 5:27
South African Music Documentary Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - Ukuphatha KukaNkulunkulu Kuhlala Kuya Phambili (Zulu Subtitles) 4:42
Gospel Music "UNkulunkulu Uphethe Ubukhosi Phezu Kwezinto Zonke Ezulwini Nasemhlabeni" (Zulu Subs) 26:41
South African Music Documentary Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - Okuqoshiwe Ngomsebenzi KaNkulunkulu Wokudala Umhlaba Nokuhola Nokuhlenga Isintu 33:05