I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Isahluko 23

Kubo bonke abafowethu nodadewethu abalizwile iphimbo Lami: Nizwe iphimbo lokwahlulela Kwami okuqinile futhi nibekezelele ukuhlupheka okwedlulele. Nokho, kufanele nazi ukuthi ngemuva kwephimbo Lami eliqinile kufihlwe izinhloso Zami! Ngiyaniqondisa ukuze nisindiswe. Kufanele nazi ukuthi ngenxa yamadodana Ami athandekayo, ngizoniqondisa futhi nginithene nginiphelelise masinyane. Inhliziyo Yami ilangazelela kakhulu, kodwa aniyiqondi inhliziyo Yami futhi anenzi ngokwezwi Lami. Namuhla amazwi Ami eza phezu kwenu anenze ukuba nibone ngempela ukuthi uNkulunkulu unguNkulunkulu onothando kanti nonke niluzwile uthando oluqotho lukaNkulunkulu. Nokho, kusenedlanzana labantu abazenzisayo futhi uma bebona usizi lwabanye abantu nabo babe nezinyembezi emehlweni abo. Kukhona abanye—ngaphandle—ababonakala sengathi bakweleta uNkulunkulu futhi babonakala bezisola, kodwa ngaphakathi, abamqondi kahle uNkulunkulu futhi abaqinisekile Ngaye; kunalokho ukuthenga amehlo nje. Ngibenyanya kakhulu laba bantu! Noma nini, laba bantu bazosuswa edolobheni Lami. Inhloso Yami ukuthi ngifuna labo abangifuna ngokuzimisela, nalabo kuphela abangifuna ngenhliziyo yangempela bangithokozise—ngoba labo nakanjani ngizobaseka ngezandla Zami ngiqinisekise ukuthi abahlangabezani nezinhlekelele. Abantu abamfuna ngempela uNkulunkulu bazozimisela ukunikeza konke ukunakekela emthwalweni kaNkulunkulu futhi bacabangele inhliziyo kaNkulunkulu futhi benze intando Yami. Ngakho, kufanele ningene kokungokoqobo masinyane futhi namukele izwi Lami njengempilo yenu—lo umthwalo Wami omkhulu kakhulu. Uma wonke amabandla nabo bonke abangcwele bengena kokungokoqobo futhi bonke bakwazi ukuhlanganyela Nami ngokuqondile, babukane ubuso nobuso Nami, benze iqiniso nokulunga, kulapho kuphela lapho bezoba khona ngamadodana Ami athandekayo, engithokozayo ngawo, futhi kuwona ngizobeka zonke izibusiso ezinkulu.

Okwedlule:Isahluko 22

Okulandelayo:Isahluko 24

Okuqukethwe Okuhlobene

 • Isahluko 23

  Uma kuphuma izwi Lami, amehlo Ami akhipha umlilo, ngibheke umhlaba wonke, ngiqaphele umhlaba jikelele. Bonke abantu bakhuleka Kimi, babhekise amehlo a…

 • Isahluko 35

  Imidumo eyisikhombisa iphuma esihlalweni sobukhosi, izamazamisa izulu nomhlaba, igumbuqela izulu nomhlaba, bese inkeneneza esibhakabhakeni! Umsindo uh…

 • Isahluko 37

  Kuwo wonke umlando, wonke umsebenzi engiwenzile—sonke isigaba salowo msebenzi – ubuqukethe izindlela Zami ezifanele zomsebenzi. Kungenxa yalokhu ukuth…

 • Umsebenzi Wokusabalalisa IVangeli Umsebenzi Futhi Wokuhlenga Umuntu

  Bonke abantu badinga ukuqonda inhloso yomsebenzi Wami emhlabeni, okungukuthi, injongo yokugcina yomsebenzi Wami kanye nezinga ekumele ngifinyelele kul…