Isahluko 10

Akufanele wesabe lokhu nalokhuya. Kungakhathaleki ukuthi bungaki ubunzima nezingozi obhekene nakho, uyohlala uqinile phambi Kwami; ungavinjwa yilutho, ukuze intando Yami yenziwe. Lokhu kuyoba ngumsebenzi wakho, uma kungenjalo uyobhekana nolaka Lwami futhi isandla Sami siyo…, futhi uyozwa ukuhlupheka kwengqondo okungapheli. Kufanele ubekezelele konke; ngoKwami, kufanele uyeke konke onakho futhi wenze konke ongakwenza ukuze ungilandele, futhi ulungele ukuzikhandla ngakho konke okwakho. Lesi yisikhathi engiyokuvivinya ngaso: Ngabe uyonikela ukwethembeka kwakho kimi? Ngabe uyongilandela kuze kube sekugcineni kwendlela ngokwethembeka? Ungesabi; ngokwesekela kwami, ngubani ongake avimbe indlela? Khumbula lokhu! Khumbula! Konke okwenzekayo kungenxa yenhloso Yami enhle futhi konke kungaphansi kweso Lami. Kungenzeka ukuthi lonke izwi nesenzo sakho kulandele izwi Lami? Lapho ukuvivinywa ngomlilo kukwehlela, uyoguqa umemeze? Noma uyodidizela, ungakwazi ukuya phambili?

Kufanele ube nesibindi Sami phakathi kuwe futhi kufanele ube nezimiso lapho ubhekene nezihlobo ezingakholwa. Kodwa ngenxa Yami, kufanele futhi ungathambeli noma yimaphi amandla obumnyama. Thembela ekuhlakanipheni Kwami ukuze uhambe indlela ephelele; ungavumeli amaqhinga kaSathane ukuba akubambe. Faka onke amandla akho ekubekeni inhliziyo yakho phambi Kwami futhi ngiyokududuza ngiphinde ngikunike ukuthula nokuthokoza. Ungalweli ukuba ngenye into phambi kwabanye abantu; ngabe akubalulekile futhi akunasisindo ngokwengeziwe ukwanelisa Mina? Ekwaneliseni Mina, ngeke ngokwengeziwe uze ube nokuthula nenjabulo yaphakade neyokuphila konke? Ukuhlupheka kwamanje kukhombisa ukuthi ziyoba nkulu kangakanani izibusiso zesikhathi esizayo; akuchazeki. Awazi ukuthi ziyoba nkulu kangakanani izibusiso oyoba nazo, ngeke ukwazi nokukuphupha. Namuhla ziba ngokoqobo, ngokoqobo kakhulu! Lokhu akukude, uyakubona? Konke okwalokhu kungaphakathi kimi futhi kukhanya kakhulu phambili! Sula izinyembezi zakho, ungabe usezwa obunye ubuhlungu noma usizi, Konke kuphethwe yizandla Zami futhi injongo Yami ukunenza abanqobi ngokushesha nokuningenisa kanye Nami enkazimulweni. Kufanele ubonge futhi ugcwale ukudumisa ngakho konke okukwehlelayo; lokho kuyonganelisa ngokujulile.

Impilo kaKristu eyedlula imvelo isibonakele, akukho okufanele ukwesabe. OSathane bangaphansi kwezinyawo zethu futhi isikhathi sakhe sinomkhawulo. Vuka! Lahla umhlaba wokungabi nasimilo, zikhulule kwalasha wokufa! Thembeka Kimi noma kunjani, futhi uqonde phambili ngesibindi; ngiyidwala lakho eliqinile, thembela Kimi!

Okwedlule: Isahluko 9

Okulandelayo: Isahluko 11

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp