Isahluko 10

Akufanele wesabe lokhu nalokhuya. Kungakhathaleki ukuthi bungaki ubunzima nezingozi obhekene nakho, uyohlala uqinile phambi Kwami; ungavinjwa yilutho, ukuze intando Yami yenziwe. Lokhu kuyoba ngumsebenzi wakho, uma kungenjalo uyobhekana nolaka Lwami futhi isandla Sami siyo…, futhi uyozwa ukuhlupheka kwengqondo okungapheli. Kufanele ubekezelele konke, kufanele uyeke konke onakho futhi wenze konke ongakwenza ukuze ungilandele, ubhekane nakho konke ngenxa Yami. Lesi yisikhathi engiyokuvivinya ngaso, ngabe uyonikela ukwethembeka kwakho kimi? Ngabe uyongilandela kuze kube sekugcineni kwendlela ngokwethembeka? Ungesabi; ngokwesekela kwami, ngubani ongake avimbe indlela? Khumbula lokhu! Khumbula! Konke okwenzekayo kungenxa yenhloso Yami enhle futhi konke kungaphansi kweso Lami. Kungenzeka ukuthi lonke izwi nesenzo sakho kulandele izwi Lami? Lapho ukuvivinywa ngomlilo kukwehlela, uyoguqa umemeze? Noma uyodidizela, ungakwazi ukuya phambili?

Kufanele ube nesibindi Sami phakathi kuwe futhi kufanele ube nezimiso lapho ubhekene nezihlobo ezingakholwa. Kodwa ngenxa Yami, kufanele futhi ungathambeli noma yimaphi amandla obumnyama. Thembela ekuhlakanipheni Kwami ukuze uhambe indlela ephelele; ungavumeli amaqhinga kaSathane ukuba akubambe. Faka onke amandla akho ekubekeni inhliziyo yakho phambi Kwami futhi ngiyokududuza ngiphinde ngikunike ukuthula nokuthokoza enhliziyweni yakho. Ngeke ufune ukunconywa ngabantu; ngabe akubalulekile futhi akunasisindo ngokwengeziwe ukwanelisa Mina? Ekwaneliseni Mina, ngeke ngokwengeziwe uze ube nokuthula nenjabulo yaphakade neyokuphila konke? Ukuhlupheka kwamanje kukhombisa ukuthi ziyoba nkulu kangakanani izibusiso zesikhathi esizayo; akuchazeki. Awazi ukuthi ziyoba nkulu kangakanani izibusiso oyoba nazo, ngeke ukwazi nokukuphupha. Namuhla ziba ngokoqobo, ngokoqobo kakhulu! Lokhu akukude, uyakubona? Konke okwalokhu kungaphakathi kimi futhi kukhanya kakhulu phambili! Sula izinyembezi zakho, ungezwa buhlungu noma usizi, konke kuphethwe yizandla Zami futhi injongo Yami ukunenza abanqobi ngokushesha nokuningenisa kanye Nami enkazimulweni. Niyobonga futhi nidumise ngakho konke okunehlelayo, futhi lokho kuyokwanelisa inhliziyo Yami.

Impilo kaKristu eyedlula imvelo isibonakele, akukho okufanele ukwesabe. USathane ungaphansi kwezinyawo zethu futhi isikhathi sakhe sinomkhawulo. Vuka! Lahla umhlaba wokungabi nasimilo, zikhulule kwalasha wokufa! Thembeka Kimi ngaphezu kwakho konke okunye, qonda phambili ngesibindi; ngiyidwala lakho eliqinile, thembela Kimi!

Okwedlule: Isahluko 9

Okulandelayo: Isahluko 11

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.
Xhumana Nathi
Sithinte nge-Whatsapp

Okuqukethwe Okuhlobene

Yini Oyaziyo Ngokukholwa?

Kumuntu kukhona izwi lokukholwa elingenasiqiniseko, nokho umuntu akazi ukuthi yini eyakha ukukholwa, ingasaphathwa eyokuthi kungani...

Mayelana Nokuphila KukaPetru

UPetru wenziwa nguNkulunkulu ukuba abe yisibonelo sokulingiswa abantu, umuntu oqavile owayaziwa yibo bonke abantu. Kungani umuntu...

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi