Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Isahluko 51

O! Nkulunkulu uSomandla! Amen! Kuwe konke kukhululiwe, konke kukhululekile, konke kuvulekile, konke kwambuliwe, konke kugqamile, akunakufihlakala noma ukucasha. UnguNkulunkulu uSomandla osesimweni somuntu. Ubuse njengeNkosi. Wambulwe ngokuvulekile, awuseyona imfihlakalo kodwa wambulwe ngokuphelele phakade naphakade! Ngambulwe ngempela ngokuphelele, ngifike ngokusobala, futhi ngibonakele njengeLanga lokulunga ngoba namuhla akuseyona inkathi yokubonakala kwekhwezi, akusesona isigaba sokufihlakala. Umsebenzi Wami unjengonyazi oluphazimayo, ufezwa ngokushesha okumangazayo. Namuhla umsebenzi usuqhubekele kulesi sigaba futhi noma ngubani owenza kancane noma olibalayo angahlangana kuphela nokwahlulelwa okungenasihawu. Kufanele uqonde ngokucacile ikakhulu ukuthi ngiwubukhosi nokwahlulela futhi angiselona uzwelo nothando njengoba nicabanga. Uma ungakacacelwa yileli phuzu, lokho oyokwamukela-ke ukwahlulela, ngoba wena uyonambitha lokho ongakaze ukwamukele, kungenjalo uyobe ulokhu unokungabaza futhi ungalokothi uqine ekukholweni kwakho.

Lokho engikubeke kinina, niyakwazi ukukuphetha ngokuzinikela? Ngithi kudinga ukuhlakanipha ukwenza noma yini, kodwa zingaki izinto enizenzile lapho nedlule khona ekunxuseni Kwami izikhathi eziningi, futhi nakucabangela ngokwengeziwe? Noma ninokuqonda izwi elilodwa lokunxusa Kwami futhi nicabanga ukuthi kulungile lapho nilizwa, kamuva akunikhathazi. Lapho nikuzwa, niyazenyanya lapho nikuqondisa ezimweni zenu zoqobo, kwenzekeni kamuva? Khona-ke nikholwa ukuthi kuwudaba olungabalulekile.[a] Namuhla umbuzo uwukuthi impilo yakho ingaqhubeka noma cha, futhi akulona udaba lobuso obuveza ngaphandle. Akekho kinina onesixazululo futhi anizimisele ukuba nokunquma, anifisi ukukhokha inani, anifisi ukulahla intokozo eyedlulayo yomhlaba kodwa futhi nesaba ukulahlekelwa yizibusiso zasezulwini, luhlobo luni lomuntu lolu? Yisilima lesi! Akufanele nizizwe niphatheke kabi—ngabe lokhu engikushilo akulona iqiniso? Akukhombanga lokho obuzicabangela khona uwedwa? Awunabuntu! Awunalo ngisho izinga lomuntu ojwayelekile, futhi noma lokhu kunjengoba kunjalo, usalokhu ungaziboni uswele, ukhululekile futhi awunankinga usuku lonke, wenelisekile ngawe! Awazi ukuthi ubuthakathaka bakho bukhulu kangakanani, nalokho okuntulayo. Kuwubuwula!

Ngabe awuboni ukuthi umsebenzi Wami usufike kuleli qophelo? Intando Yami yonke ikinina, niyokwazi nini ukukuqonda, niyokukhombisa nini ukukucabanga? Niyavilapha! Anizimisele ukukhokha inani, anizimisele ukwenza umsebenzi onzima, anizimisele ukuthatha isikhathi, futhi anizimisele ukwenza umzamo. Ake ngikutshele! Lapho wesaba ngokwengeziwe ukwehlelwa wukuhlupheka, iyoba mbalwa ngokwengeziwe imihlomulo eyoba nayo impilo yakho, ngaphezu kwalokho uyohlangana nezithiyo ezengeziwe lapho impilo yakho ikhula, futhi kuyoncipha ngokwengeziwe ukuqhubeka kwayo. Ngiyakukhumbuza futhi (ngeke ngikusho futhi)! Lowo ongathathi isibopho ngokuphila kwakhe, ngeke ngibe nendaba naye futhi ngiyomshiya. Sengiqalile ukwenza lokhu, awukakuboni lokhu ngokucacile? Lokhu akukhona ukuhwebelana noma yibhizinisi, kodwa yimpilo, kuyacaca lokho?

Imibhalo yaphansi:

a. Umbhalo wokuqala uthi “Khona-ke kuwudaba olungabalulekile.”

Okwedlule:Isahluko 50

Okulandelayo:Isahluko 52

Okuqukethwe Okuhlobene

 • Isahluko 14

  Kuyo yonke iminyaka, akekho umuntu oseke wangena embusweni ngakho akekho oke wathokozela umusa weNkathi Yombuso, akekho nowake wabona iNkosi yombuso. …

 • Izithembiso Kulabo Abaphelelisiwe

  Iyiphi indlela uNkulunkulu aphelelisa ngayo umuntu? Yiziphi izingxenye ezifakiwe? Ingabe uzimisele ukupheleliswa nguNkulunkulu? Ingabe uzimisele ukwam…

 • Isahluko 28

  Uma ngifika ngivela eSiyoni, ngangilindwe yizo zonke izinto, ngathi uma sengibuyela eSiyoni, ngabingelelwa yibo bonke abantu. Njengoba ngafika ngabuya…

 • Umsebenzi kaMoya oNgcwele Nomsebenzi kaSathane

  Ukuqonda kanjani okuyisisekelo ngokomoya? Ingabe uMoya oNgcwele usebenza kanjani kumuntu? Ingabe uSathane usebenza kanjani kumuntu? Ingabe imimoya emi…