I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Isahluko 55

Isintu esivamile okukhulunywa ngaso asikho kakhulu ngaphezu kwemvelo njengoba abantu becabanga, kodwa siyakwazi ukunqoba izibopho zabo bonke abantu, izehlakalo, nezinto, sinqobe amandla endawo ezungezile, futhi siyakwazi ukusondela Kimi futhi sixhumane Nami kunoma iyiphi indawo kanye nokunoma yisiphi isimo. Ngaso sonke isikhathi niyiqonda kabi intando Yami. Lapho ngithi kufanele niphile ngokwesintu esivamile kufanele nizibambe futhi nilawule inyama yenu. Kodwa awukunaki ukufuna ngokucophelela emoyeni, kuphela ukutheni yini okufanele uyembathe ngaphandle, awunaki ukwambulwa Kwami kuwe, nokunxusa Kwami kuwe. Yeka ukuthi awunaki kangakanani! Awunaki ngokwedlulele! Ingabe ukwenza lokhu engikuyale ngakho kuyisenzo esikhulu? Uyisiphukuphuku! Awunaki ekugxileni ngokujulile! “Ungabi yiqabunga esihlahleni, kodwa yiba yimpande yesihlahla”—ingabe ngempela leso yisiqubulo sakho? Awucabangi! Awunaki! Uyaneliseka lapho ucabanga ukuthi unokuthile okuncane. Waze wayinaka kancane intando Yami! Kusukela manje kuye phambili naka. Ungathathi izinto kancane. Ungabi nombono ophambene! Njengoba ukhonza, sondela Kimi futhi uxoxe ngokwengeziwe Nami. Lena ukuphela kwendlela yakho yokuphuma. Ngiyabona ukuthi usuzidelile kakade, uyakwazi ukusilela kwakho, futhi uyabazi ubuthakathaka bakho. Kodwa ukumane wazi akwanele. Udinga ukubambisana Nami futhi uma usuqonda intando Yami yenze masinyane. Lena yindlela engcono kakhulu yokubonisa ukukhathalela umthwalo Wami, indlela engcono kakhulu yokulalela.

Kungakhathaleki ukuthi ungiphatha kanjani, ngifuna ukufeza intando Yami kuwe nabo bonke abangcwele, futhi ngifuna intando Yami ifezwe ngokungaphazanyiswa kuwo wonke umhlaba. Kuqaphele ngokugcwele lokhu! Lokhu kumayelana nezinqumo Zami zokuphatha! Ingabe awesabi nakancane? Ingabe awuthuthumeli ngezenzo zakho nangokuziphatha kwakho? Phakathi kwabo bonke osanta cishe akekho ongezwa intando Yami. Ingabe awufuni ukuba ohlukile njengomuntu ocabangela ngokuphelele intando Yami? Ingabe uyazi? Inhloso Yami ephuthumayo manje ukufuna iqembu labantu abazokwazi ukucabangela ngokuphelele intando Yami. Ingabe awufuni ukuba ngomunye wabo? Ingabe awufuni ukuzikhandla ngenxa Yami, uzinikelele Mina? Awufuni ukukhokha inani nelincane, ukunikela ngisho nomzamo omncane! Uma lokhu kuqhubeka, umzamo Wami onzima uzoba yize kini. Ngemva kokuba sengikubonisile lokho, ingabe awukaqondi ukubaluleka kwalolu daba?

“Wena ozikhandla ngempela Ngami, nakanjani ngizokubusisa kakhulu.” Uyabona! Ngikutshele lokhu izikhathi eziningi, kodwa usenokungabaza okuningi kakhulu, wesaba isimo somndeni, wesaba isimo sangaphandle. Awazi ukuthi yini ngempela ekulungele! Ngisebenzisa kuphela abantu abathembekile, abavamile, abavulekile. Bewujabula futhi uzimisele ukuba ngikusebenzise, kodwa kungani usenokukhathazeka okungaka? Ingabe amazwi Ami awakuthinti nhlobo? Ngithe ngisebenzisa wena, kodwa awukukholwa ngokuqinile lokho. Ngaso sonke isikhathi uyangabaza, wesaba ukuthi ngizokushiya. Imicabango yakho igxile kakhulu! Lapho ngithi ngisebenzisa wena lokhu kusho ukuthi ngisebenzisa wena. Kungani uhlale unokungabaza okungaka? Ingabe angikhulumanga ngokucace ngokwanele? Lonke izwi engilishilo liyiqiniso. Akukho nelilodwa izwi elingesilo iqiniso. Ndodana Yami! Ngethembe. Zinikele egameni Lami, futhi Nami ngokuqinisekile ngizozinikela kuwe!

Okwedlule:Isahluko 54

Okulandelayo:Isahluko 56

Okuqukethwe Okuhlobene

 • Imfihlakalo Yokuba Senyameni (1)

  ENkathini Yomusa, uJohane walungiselela uJesu indlela. Wayengeke akwazi ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu uqobo futhi wamane wafeza umsebenzi womuntu. Na…

 • Umsindisi Usebuyile “Esefwini Elimhlophe”

  Ezinkulungwaneni eziningi zeminyaka, umuntu ubelokhu elangazelela ukubona ukufika koMsindisi. Umuntu ubelokhu elangazelela ukubona uJesu uMsindisi ese…

 • Kumele Wazi Ukuthi UNkulunkulu Wokoqobo NguNkulunkulu Uqobo

  Yini okumele uyazi ngoNkulunkulu wokoqobo? UMoya, uMuntu, kanye neZwi kwenza uNkulunkulu wokoqobo uqobo, futhi lokhu kuyincazelo yeqiniso kaNkulunkulu…

 • Indlela… (8)

  Uma uNkulunkulu eseza emhlabeni ukuzohlanganyela nesintu, ukuhlala naso, akusiyo into yosuku olulodwa noma ezimbili. Mhlawumbe kuso sonke lesi sikhath…