I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Landela UNkulunkulu Endleleni Emagudlugudlu

I

Konke enginakho, ngikuchitha kuNkulunkulu.

Konke enginakho ngiyakunikela, ngizinikela Kuye.

Umndeni ungilahlile; nginyundelwe izwe.

Yebo, indlela yokulandela uNkulunkulu imagudlugudlu, igcwele amatshe kanye nameva.

Nginikele konke okwami ukuze ngifafaze kude umbuso kaNkulunkulu.

Ngizibonile izikhathi zifika zidlula.

Ngiyakwazi okungaphambi kwami, usizi noma injabulo.

UNkulunkulu kumele acele nje, ngizolalela.

II

Endleleni yokuthanda uNkulunkulu, ngibhekana nezivivinyo ezinzima.

Ingozi nokucindezeleka, ngibhekana nakho ngaphandle kokukhononda.

Nakuba inyama yami ihlukumezeka kakhulu, uNkulunkulu nguye othandwa inhliziyo yami.

Ngizohamba yonke indawo, ngifakazela lokho uNkulunkulu akwenzile.

Ukuhlupheka nokulingwa kungiqeda amandla.

Ukwehla nokwenyuka kwempilo ngikuphilile.

Nokho, ngiyokwenza intando kaNkulunkulu, nginikele konke okwami Kuye.

ngihlupheke impilo yami yonke ngenxa kaNkulunkulu.

Ukuhlupheka nokulingwa kungiqeda amandla.

Ukwehla nokwenyuka kwempilo ngikuphilile.

Nokho, ngiyokwenza intando kaNkulunkulu, nginikele konke okwami Kuye.

ngihlupheke impilo yami yonke ngenxa kaNkulunkulu, ngihlupheke impilo yami yonke ngenxa kaNkulunkulu.

Okwedlule:Umthandazo Wabantu BakaNkulunkulu

Okulandelayo:Ngilubonile Uthando LukaNkulunkulu

Okuqukethwe Okuhlobene

 • Umkhuba Wokufuna Iqiniso

   I Kukho konke ohlangana nakho, yazi ukuthi yiziphi izingxenye zeqiniso ezihambelana nalokhu okuphambi kwakho. Uma ufuna intando kaNkulunkulu nga…

 • Ihubo Lombuso (1) Umbuso Sewehlele Emhlabeni

  Umbuso kaNkulunkulu usufikile emhlabeni; ubuntu bukaNkulunkulu bugcwele futhi bucebile. Ubani ongama nje angajabuli? Ubani ongama nje angadansi? O Siy…

 • Ukubaluleka Komthandazo

   I Umthandazo ungenye yezindlela umuntu asebenzisana ngazo noNkulunkulu, ukubiza uMoya Wakhe kanye nokuthintwa nguNkulunkulu. Uma uthandaza ngokw…

 • Bonke Abantu Baphila Ekukhanyeni KukaNkulunkulu

  Manje ekuphakanyisweni, ubungcwele nokulunga kukaNkulunkulu Kuyachuma emkhathini wonke, kuphakanyisiwe kuso sonke isintu. Amadolobha ezulu ayahleka, i…