I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Impilo Yethu Ayilona Ize

Impilo yethu ayilona ize. Impilo yethu ayilona ize.

I

Namuhla sihlangana noNkulunkulu, sizwe umsebenzi Wakhe.

Simazile uNkulunkulu esenyameni, engokoqobo engowempela.

Siwubonile umsebenzi wakhe, umkhulu futhi umangalisa.

Usuku nosuku empilweni yethu aluyilo ize.

Siqinisa uKristu njengeqiniso nokuphila!

Siqonda futhi sisingatha le mfihlakalo.

Izinyawo zethu zisendleleni ekhanyayo eya empilweni.

Singasathungathi, konke kusobala kithina.

Nkulunkulu, siyokuthanda njalo ngaphandle kokuzisola.

Sesilitholile iqiniso, impilo yaphakade sizoyizuza.

Impilo yethu ayilona ize, ayilona ize.

Impilo yethu ayilona ize. Impilo yethu ayilona ize.

II

Impilo yokuthanda uNkulunkulu, inesizathu, ayilona ize.

Sigcwalisa umsebenzi wethu wokufakaza Ngaye.

Sizuza ukunconywa nguNkulunkulu, samukela insindiso Yakhe.

Asiphileli ize; impilo yethu, inothile futhi igcwele.

Nkulunkulu, siyokuthanda njalo ngaphandle kokuzisola.

Sesilitholile iqiniso, impilo yaphakade sizoyizuza.

Impilo yethu ayilona ize, ayilona ize.

Impilo yethu ayilona ize. Impilo yethu ayilona ize.

III

Ngubani ongabusiseka ngaphezu kwethu?

Inhlanhla ingamamatheka ngokunotha nobubanzi obungaka?

Ngoba uNkulunkulu usinikeze okuningi kunakho konke akunikeze eminyakeni edlule.

Kufanele siphilele uNkulunkulu, owaphakamisa wena nami.

Kufanele sibuyisele lonke uthando asithululele lona.

Nkulunkulu, siyokuthanda njalo ngaphandle kokuzisola.

Sesilitholile iqiniso, impilo yaphakade sizoyizuza.

Impilo yethu ayilona ize, ayilona ize.

Impilo yethu ayilona ize. Impilo yethu ayilona ize.

Okwedlule:Ukube Angisindiswanga uNkulunkulu

Okulandelayo:Umhlaba noMkhathi Kudumisa uNkulunkulu

Okuqukethwe Okuhlobene