I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

多少个搜索结果

 多少个搜索结果

Ayikho imiphumela etholakele!

Gospel Choir “Ihubo Lombuso: Umbuso Wehlela Emhlabeni” Ukubuka Kungakabonwa: Ukungenisa Nge-Tap Dance 0:45
Gospel choir song | "Ihubo Lombuso: Umbuso Wehlela Emhlabeni" | Ukubuka Okungakabonwa Okwengeziwe 1:30
South African Music Documentary "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" Musical Documentary 1:26:13
South African Gospel Choir Music "Abantu Baphinde Babuyela Esimweni Sobungcwele Abake baba Naso" (Zulu Subtitles) 56:35
The Lord Is in China | Praise the Salvation of the Incarnate God | "Gospel Choir 16th Performance" 14:51
Face to Face With God | Praise and Worship "Gospel Choir 17th Performance" 14:00
South African Music Documentary Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - UNkulunkulu Ebusa Phezu Kwezulu Nomhlaba (Zulu Subtitles) 3:11
South African Music Documentary Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - UNkulunkulu Ebusa Phezu Kwesiqalo Nekusasa Lesintu (Zulu Subtitles) 14:45
South African Music Documentary Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - UNkulunkulu Ebusa Phezu futhi Esimamisa Isintu Nazo Zonke Izinto (Zulu Subs) 9:31
South African Music Documentary Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - Ukudala KukaNkulunkulu Umhlaba (Zulu Subtitles) 5:26
South African Music Documentary Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke"  - Ukubhubhisa Umhlaba KukaNkulunkulu Ngozamcolo 4:22
South African Music Documentary Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke"  - Ukubhujiswa KweSodoma neGomora NguNkulunkulu 2:24
South African Music Documentary Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - UNkulunkulu Unikeza Umthetho (Zulu Subtitles) 4:46
South African Music Documentary Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke"  - Isethembiso SikaNkulunkulu Kuma-Israyeli 2:30
South African Music Documentary Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke"  - UNkulunkulu Uza Emhlabeni Futhi Uba Ngumnikelo Wesono 6:56
South African Music Documentary Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke"  - Ukuphakama Nokuwa Kombuso WamaRoma 8:19
South African Music Documentary Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - Ukuphakama Kombuso WamaNgisi Uqhuba Ukuthuthuka Kwesintu 5:27
South African Music Documentary Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - Ukuphatha KukaNkulunkulu Kuhlala Kuya Phambili (Zulu Subtitles) 4:42